Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgift och bygglovstaxa

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan samt för framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Självservice

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

E-tjänsterna är stängda 10-20 maj på grund av underhållsarbete.

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023