Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Edenryds skola

Edenryds skola

6 km utanför Bromölla ligger den lilla byn Edenryd. Här finns en F-6 skola med integrerad skolbarnsomsorg. På skolan är vi knappt 130 elever och 20 personal. Vi har både åldersblandade grupper/klasser och åldershomogena grupper.

Vår lilla byskola har havsstranden, svampskogen och en levande landsbyggd runt knuten.

Verksamheterna på skolan utnyttjar närmiljön både som skolsal och för olika utomhusaktiviteter.

Vår skola är liten och ingen är anonym.

Vi bjuder gärna med och in föräldrar till gemensamhet och samverkan då vi anser att föräldrarna är elevernas största framgångsmotor.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar.

Kontakta skolans adminstratör gällande inloggningsuppgifter och lösenordsbyte i InfoMentor.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor. Gruppen träffas 1-2 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
På skolan finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska förebygga, förhindra och åtgärda förekomsten av diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Edenryds skola 2024

När någon känner sig orättvist behandlad säger vi STOPP, rådgör och finner en gemensam lösning. Skolans värdegrund bygger vi med hjälp av en KRAM (Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod).


Fritidshem
I ett eget litet skolhus på skolområdet erbjuds fritidshemsverksamhet. Vi är ca 60 skolelever från F-6 och 5 personal. Vi utnyttjar övriga skollokaler efter behov och aktivitet. Eleverna är delaktiga i verksamheten då vi systematiskt inventerar deras intressen och behov. Frukost och mellanmålsbuffé serveras i skolans matsal. Personalen arbetar både i skolan och i fritidshemmets verksamheter.

Så här arbetar vi
Vi skapar tillsammans en skola där barn och elever har lust att lära och där man strävar efter att höja sina studieprestationer.

Därför erbjuder vi våra elever en variation av arbetsätt för att entusiasmera och inspirera till stordåd.

Vi vill ge eleverna en positiv livsuppfattning och en tro på framtiden.

Vi ger eleverna möjlighet att lära och skapa i gemenskap i åldersblandade så väl som åldershomogena grupper.

Kontinuerligt under läsåret samlar vi eleverna från F-klass till åk 6 i familjegrupper. Familjegrupperna är en del i vårt värdegrundsarbete.

Eleverna måste visa sig själv och andra respekt och detta "tränar" vi ständigt på.

Vid flera tillfällen under ett läsår (samtal, enkäter, intervjuer med mera) får eleverna aktivt ta del av och medverka till att skolans och fritidshemsverksamhetens arbete ständig förbättras.

Klassråd, fritidsråd och elevråd är viktiga mötesplatser på vår skola.

Elevhälsoteam
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Edenryds skola har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med pedagogerna arbetar för att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling mot målen.  I elevhälsoteamet, som träffas regelbundet, deltar rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Matsedel grundskolan

Matsedel för grundskolan

Nyfiken på vad det är för mat idag? Du kan även ladda ner appen Aivo menu med veckans matsedel. Här hittar du skolmatsedeln

Nationella prov

Nationella prov

Provdatum för nationella prov. Mer information på Skolverkets webbplats

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Ledighet för elev

Ledighet för elev

Viktigt att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet. Läs mer

Kontakt

Ann-Louise Einarsson-Persson
Rektor
0456-82 23 74
(SMS 0709-17 13 47)
ann-louise.einarsson-persson@bromolla.se

Edenryds skola
Besöksadress: Östersjövägen 290
Postadress: Box 18, 295 91 Bromölla

Sara Svensson
Skoladministratör
Edenryds förskola, skola, fritidshem
0709-17 11 60
sara.svensson@skola.bromolla.se

Mattias Sturk
Skolpsykolog
0456-82 20 85
(SMS 0721-66 31 84)
mattias.sturk@bromolla.se

Emma Larsson
Skolkurator
Näsums skola, Edenryds skola, Gualövs skola
0456-82 20 96
(SMS 0721-66 31 99)
emma.larsson@bromolla.se

Sofia Nilsson
Skolsköterska
Edenryds skola, Näsums skola, Gualövs skola
0456-82 22 61
(SMS 0709-23 30 56)
sofia.nilsson@bromolla.se

Martin Thorsén
Skolläkare, kontaktas via skolsköterskan

Arbetsrum mellanstadiet
0709-17 10 40

Arbetsrum lågstadiet
0709-23 30 14

Edenrydskolans fritidshem F-1
0456-82 25 54
edenryd.hasselviken@skola.bromolla.se

Edenrydskolans fritidshem 2-5
0456-82 24 39
edenryd.hasselviken@skola.bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 25 januari 2024