Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Åsens avfallsanläggning

På Åsens återvinningscentral, mellan Bromölla och Näsum, kan privatpersoner lämna sorterat grovavfall, farligt avfall, vitvaror, asbest, wellpapp och trädgårdsavfall utan kostnad. Åsens återvinningscentral ligger vid Axeltorpsviken mellan Bromölla och Näsum.

Öppettider Åsen

Måndag: 7-18
Tisdag-fredag: 7-16
Lördag: 9-14

Det är stängt på Åsen söndagar, helgdagar, påskafton, midsommarafton, julafton samt nyårsafton. Öppet enligt ordinarie tid skärtorsdag, pingstafton, trettondagsafton samt valborgsmässoafton som inte infaller på en söndag.

Mottagningstid för inlämning av asbest

Mottagning av asbest sker vardagar kl. 7-13.30.


Bron till Åsens avfallsanläggning är stängd

Bron på Kaolinvägen vid infarten till Åsens avfallsanläggning stängdes helt den 1 juni 2022. En undersökning som gjordes visade att även personbilstrafik innebär en risk för konstruktionen. Arbetet med att ersätta bron påbörjas så snart det går, med hänsyn till nödvändiga tillstånd. Avstängningen beräknas vara under 2-3 år. Under tiden går all trafik till anläggningen via Näsum. Bara gång- och cykeltrafik kan passera över bron.

Bron som går över Axeltorpsviken, söder om Näsum, stängdes för tyngre trafik hösten 2021. Analysen av en påföljande hållfasthetsundersökning visar att bron är i så dåligt skick att den måste stängas av helt.

Att ersätta bron tar längre tid än vanligt på grund av en nödvändig tillståndsprocess hos mark- och miljödomstolen, eftersom bron ligger inom ett Natura 2000-område. Därför beräknas avstängningen vara under 2-3 år.

Så här dirigeras trafiken om

All fordonstrafik till och från avfallsanläggningen dirigeras via Näsums samhälle. Fordonen kör huvudsakligen enkelriktat via två olika vägar. Längre fordon leds dock av utrymmesskäl tillbaka samma väg som de kom in, inledningsvis med hjälp av lotsfordon.

  • Ordinarie infart till Åsen är helt avstängd
  • Trafiken till Åsen går längs den blå markeringen på kartan
  • Trafiken från Åsen går längs den gröna markeringen på kartan
  • Lastbilar och andra längre ekipage leds längs den blå markeringen tillbaka från Åsen

Skyltning

Skyltar vid avtagsvägen till Åsen och i utkanterna av samhället anger att Kaolinvägen är avstängd. Vid alla avfarter dirigeras trafiken genom skyltar som anger vägen till Åsens ÅVC.

Rapport broinspektion

Rapport huvudinspektion bro över Axeltorpsviken på Kaolinvägen, Tyréns 2021-11-09


Åsenkort

På Åsen kan hushållen i Bromölla kommun lämna sorterat grovavfall som till exempel metallskrot, asbest, trä, vitvaror, wellpapp och trädgårdsavfall utan kostnad. För att lämna på Åsen måste du ha ett kort. Kontakta personalen på Åsen om du behöver ett kort.


Företagskort

Företag som har mindre mängd avfall kan köpa ett företagskort (fungerar på samma sätt som Åsenkortet gör för privatpersoner) och lämna avfallet på Åsen.

Kontakta Kundtjänst om du behöver ett företagskort. Glöm inte visa kortet när du besöker Åsen.

Information om prisklasser och ansökan hittar du här

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 oktober 2023