Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Brandbil från Räddningstjänsten

Räddningstjänst

Om du råkar ut för en olycka är du beroende av att få hjälp av räddningstjänst och andra.

Via SOS Alarm 112 når du bland annat ambulans, brandkår, polisen, jourhavande läkare, giftinformation och sjöräddningstjänst. Det finns också en rad jourer som erbjuder stöd i krissituationer.

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor är tagen av riksdagen. Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Bromölla kommun ska vara en säker och trygg kommun. Säkerhet och trygghet för människor som besöker, bor eller arbetar i kommunen är väsentlig för kommunens totala kvalitet.

Utryckningar

Räddningskårerna i Bromölla kommun har under år 2023 åkt på 186 larm till olika insatser. Dessa kan fördelas på följande huvudgrupper; bränder i byggnader och i skog och mark, trafikolyckor, sjukvårdslarm/IVPA (i väntan på ambulans) samt automatlarm till industrier och fastigheter med mera.

IVPA- och Sjukvårdslarm

Lokal räddningshjälp ökar trygghet vid akut och livshotande sjukdom.Vid allvarlig och livshotande akut sjukdom som t.ex. hjärtstopp och trauma (allvarlig olycka med risk för påverkan av livsviktiga funktioner) har de första minuterna mycket stor medicinsk betydelse.

Räddningstjänsten i Bromölla kommun har sedan 2004, avtal med Region Skånes ambulansorganisation KAMBER-Skåne, att med delegationsutbildad personal medverka vid larm till I väntan på ambulans (IVPA) och Sjukvårdslarm.

Därmed kan personerna ge snabb och  säker hjälp till medborgarna i Skåne i samband med händelser som kräver akut sjukvård innan ambulans anländer till platsen.

Syftet är att öka tryggheten för medborgaren i samband med extremt akuta situationer. Den utbildade räddningspersonalen kan förbereda och underlätta ambulansteamets ankomst och i vissa fall utföra livräddande sjukvårdsinsatser t.ex. hjärt-lungräddning, defibrillering och ge syrgasbehandling. I Bromölla och Näsum finns det brandmän som har delegation för detta.

Räddningsfordonen i Bromölla och Näsum är utrustade med defibrillator och utrustning för att ge syrgasbehandling.

Bandvagn

Räddningstjänsten disponerar över en resurs i form av en bandvagn.

Denna kan användas när väderförhållandena är sådana att framkomlighet med vanliga fordon inte är möjlig. Den kan användas i samarbete med bland annat hemtjänsten och ambulanssjukvården, för att nå ut till vårdtagare eller andra kommuninvånare som på något sätt är i behov av hjälp.

Bandvagnen kan utrustas med en bår för att kunna transportera patienter fram till farbar väg, där ambulansen kan ta över. Det finns även ett större utdragbart tält som kan värmas upp och användas vid större olyckor, som till exempel buss- och tågolyckor.

Bandvagnen förfogas av räddningstjänsten i samarbete med Svenska Sjöräddningssällskapet, som äger fordonet.

Bandvagnen är placerad på räddningstjänsten i Bromölla. Den bemannas av personal från räddningstjänsten, som även har delegation för att kunna utföra sjukvårdsuppdrag.

 
Utbildningar

Utbildningar

Räddningstjänsten i Bromölla kommun kan erbjuda utbildningar inom flera olika områden. Läs mer om våra utbildningar

Arbeta hos räddningstjänsten

Arbeta hos oss

Vill du veta mer om vad det innebär att arbeta som deltidsbrandman? Läs mer

Kontakt

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
raddningstjansten@bromolla.se

Tony Johansson
Insatsledare
0456-82 21 63
(SMS 0709-17 11 63)
tony.johansson@bromolla.se

Anders Haglund
Räddningschef
0456-82 20 67
(SMS 0709-17 14 67)
anders.haglund@bromolla.se

Thomas Nordin
Insatsledare
0456-82 23 02
(SMS 0709-17 13 02)
thomas.nordin@bromolla.se

Anders Bengtsson
Insatsledare
0456-82 22 23
(SMS 0709-17 10 69)
anders.bengtsson@bromolla.se

Larmcentralen Kristianstad
044-200 400

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Sidan senast uppdaterad: den 8 april 2024