Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Vedeldning

Råd och tips kring vedeldning.

Vedeldning är bra ur klimatsynpunkt, men kan också ge upphov till problem. Vi bor tätt inpå varandra, vilket kan innebära att den enas trivseleldning lätt kan bli den andras otrivsel. Störningar upplevs till exempel ofta i hus med fläktstyrd ventilation, eftersom rök då kan komma att sugas in i huset. Stora vedupplag och ljud från motorsåg eller vedkap kan också störa.

Ger din anläggning upphov till problem i grannskapet får du räkna med att kommunen i så fall ålägger dig krav på hur du ska elda, och om det rör sig om upprepade störningar kan det bli fråga om förbud

Välj en miljögodkänd panna

Att en panna är miljögodkänd innebär att den vid provning, utförd av oberoende provningsinstitution, minst klarar utsläppskraven. För de allra flesta av dagens vedpannor gäller att de måste eldas mot en ackumulatortank för att de ska vara miljögodkända.

Anmälan

Det krävs anmälan för installation av skorsten eller eldstad.

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018