Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Miljöfarlig verksamhet

Innan du startar vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga hittar du i miljöprövningsförordningen. Anmälan görs till kommunens myndighetskontor och tillstånd söks hos länsstyrelsen. Även ändringar av vissa verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta myndighetskontoret om du är osäker på vad som gäller.

Läs mer om anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter på Naturvårdsverket

Det finns särskilda regler för dig som importerar, tillverkar, säljer eller i övrigt hanterar kemiska produkter. Läs mer på Kemikalieinspektionen

Kontakt

Miljökontoret
0456-82 20 00 (vx)
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018