Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Brandskydd och sotning

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Företag har skyldighet att arbeta systematiskt med brandskyddet i sin verksamhet och Räddningstjänsten gör regelbundna tillsynsbesök.

När det gäller det brandskyddet i bostaden är det fastighetsägaren som har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd. Som privatperson kan du göra mycket för att förhindra bränder.

Sidan senast uppdaterad: den 17 augusti 2020