Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Riskbedömning och kontrollplan

Riskbedömning inför installation av eldstad/rökkanal eller enklare byggnationer.

Här kan du få vägledning på hur du tar fram en riskbedömning inför din installation av eldstad/rökkanal eller inför en enklare byggnation. Riskbedömningen kan du sen använda för att ta fram en kontrollplan för din/ditt installation/byggprojekt. 

Gör en riskbedömning

Namnge alla medverkande aktörer i riskbedömningen

  • Byggherre
    (Oftast sökande/fastighetsägare).
  • Kontrollansvarig
    (Person som anlitas av byggherren, kommunen avgör om det krävs en kontrollansvarig).
  • Entreprenör
    (Den hantverkare som byggherren anlitar i de fall man inte själv utför arbetet).

Använd miniriskmetoden

1. Ta reda på risker.
2. Uppskatta sannolikhet (SAN). Skala 1-5.
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (KON). Skala 1-5.
4. Räkna ut riskvärdet (RV) genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens.

Trolig risk SAN KON RV
Risk att... 4 5 20
Risk att... 2 4 8
Fyll på med fler risker...      

5.Ta hjälp av tabellen nedan för att ta reda på riskerna som är värda att arbeta vidare med. Risker som hamnar inom det röda (värde 15-25) och gula (värde 8-12) områdena måste hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1-6). Bedömning ska alltid göras även om till exempel risken har låg sannolikhet. 

Riskbedömning1.JPG

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och skriv vem som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Risk Åtgärd för att risken inte ska hända Vems ansvar
Risk att...    
Risk att...    
Fyll på med fler risker...    

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023