Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

SFI

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) i svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig svenska så att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i studielivet och i arbetslivet. Du som behöver lära dig läsa och skriva får möjlighet att lära dig det.

Utbildningen inom SFI kostar inget. Du får också tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för utbildningen utan kostnad. Det kan förekomma enstaka kostnader för egna lärverktyg. När du endast studerar inom SFI kan du inte få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

SFI har tre studievägar; 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till dig som har kort eller ingen studiebakgrund medan studieväg 3 vänder sig till dig som är mer van att studera. Varje studieväg består av kurser. Kurserna bygger på varandra i svårighetsgrad från A-D:

  • Studieväg 1: Kurs A, B, C och D
  • Studieväg 2: Kurs B, C och D
  • Studieväg 3: Kurs C och D

Efter varje studieväg och kurs kan du avsluta din utbildning om du vill. Men du ska ges möjlighet att läsa till och med kurs D, oavsett på vilken nivå du började.

SFI läser du måndag till fredag, 15 timmar per vecka. För dig som arbetar finns SFI som kvällskurs.

Digital ansökan SFI

När du ansökt kommer du att bli kontaktad av personal på Komvux för en kartläggning.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information

 

 

Kontakt

Expedition
Expeditionen är öppen måndag-fredag kl. 8-12.
Kyrkvägen 26, 295 35 Bromölla
0456-82 24 40
komvux@bromolla.se

Lena Limsund
Studie- och yrkesvägledare
Kyrkvägen 26, 295 35 Bromölla
0456-82 24 42
lena.limsund@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 november 2023