Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Fyrfackskärlen

Tömning av sopkärl

Vi samlar in ditt hushållsavfall och ser till att det återvinns och behandlas på rätt sätt med miljön i fokus.

Fyrfack – lätt att sortera rätt

I fyrfackskärlen sorteras matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Detta sorteras i två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. Avfallet hämtas med två sopbilar med fyra fack – en bil för varje kärl.

Kärl 1
Töms varannan vecka. Där slänger du: restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar.

Kärl 2
Töms var fjärde vecka. Där slänger du: plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgade glasförpackningar och metallförpackningar.

Tömningsschema

Har du frågor kring tömning av sopkärl eller vill ha tömningsschema kontakta Kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Ändrade tömningsdagar 2023

I samband med helger/heldagar blir tömningstiderna annorlunda.

Vecka 1 Trettondedag jul
Ingen ändring.
Vecka 14 Långfredagen
Sopkärlet töms på torsdag. Ställ ut kärlet dagen innan och låt det stå ute tills det är tömt. Trädgårdsavfallet töms torsdag.
Vecka 15 Annandag påsk
Sopkärlet töms på tisdag. Ställ ut kärlet dagen innan och låt det stå ute tills det är tömt.
Vecka 18 Första maj
Sopkärlet töms på tisdag. Ställ ut kärlet dagen innan och låt det stå ute tills det är tömt.
Vecka 20 Kristi Himmelfärds dag
Ingen tömning på torsdagen. Ställ ut kärlet dagen innan och låt det stå ute tills det är tömt.
Vecka 23 Nationaldagen
Ingen tömning på tisdagen. Ställ ut kärlet dagen innan och låt det stå ute tills det är tömt.
Vecka 25 Midsommarafton
Trädgårdsavfallet töms torsdag.
Vecka 52 Annandag jul
Tömning onsdag-fredag. Ställ ur kärlet på ordinarie tömningsdag och låt stå tills det blir tömt.

Förlängt hämtningsintervall kärl 1

Om du anmäler kompostering av matavfall till myndighetsnämnden kan du få kärl 1 tömt en gång i månaden. Facket för matavfall lämnas tomt i kärlet. Båda kärlen töms då 13 gånger per år. Anmälan om kompostering hittar du här.

Placering av sopkärl på tömningsdagen

Eftersom fyrfackskärlen har tre hjul så är de lättare att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig. Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen

På tömningsdagen ska kärlen stå vid fastighetsgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar. För att dina fyrfackskärl ska kunna tömmas måste uppställningsplatsen och dragvägen fram till där sopbilen stannar vara hårdgjord.

Fyrfackskärlen ska stå på en plan, kantfri och hårdgjord yta utan något i vägen som gör det svårt för sophämtaren att vända på kärlet eller dra det fram till sopbilen.

Dragvägen ska även den vara hårdgjord (till exempel asfalt, stensatt eller gjutet).

Vi hjälper dig att göra rätt

Ibland behöver de som sköter sophämtningen meddela något till dig. Då hänger vi ett meddelande på avfallskärlets handtag. Där berättar vi vad du behöver åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt nästa gång. Om anvisningarna inte följs kan det hända att vi inte kan tömma ditt kärl.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Carlssons Renhållning AB som hämtar ditt avfall.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfällen, vänligen kontakta vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Ändrade tömningsdagar

Vid storhelger och röda dagar kan samtliga tömningar påverkas, ställ ut ditt kärl och låt det stå kvar tills det blivit tömt. Ändrade dagar gäller för hämtning av hushållsavfall, sommarhämtning, och hämtning av trädgårdsavfall.

Extra hämtning

Vid övriga tider på året kan du beställa extra hämtning, kontakta Kundservice avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se. Extrahämtning ingår inte i din avfallsavgift och kostar extra per tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall (inte trädgårdsavfall eller vitvaror) ingår i ditt ordinarie avfallsabonnemang med ett hämtningstillfälle per år och hushåll. Årets grovavfallshämtning är i november.

Vid behov utanför denna period kan beställning göras mot avgift hos vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se

Mer information om grovavfall hittar du här

Hämtning av trädgårdsavfall

För att slippa köra iväg trädgårdsavfallet till Åsens avfallsanläggning kan det vara bekvämt att ha ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Du har då ett kärl som endast är avsett för komposterbart trädgårdsavfall och som töms varannan vecka under vecka 11/12 till vecka 45/46.

I kärlet lägger du komposterbart trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, till exempel ogräsrens, löv, gräs- och häckklipp, barr, ris och vissna plantor. Avfallet ska läggas löst i kärlet, det vill säga utan påsar eller säckar.

Avgift för abnnemang hittar du under avgifter, regler och abonnemang

Kontakta vår kundtjänst för avfall, 0456-82 25 00, avfall@bromolla.se om du vill beställa ett abonnemang för trädgårdsavfall.

Uppehåll i hämtning

Om din fastighet inte kommer att nyttjas under en period kan du ansöka om uppehåll från avfallshämtning. För permanentbostad gäller att fastigheten inte nyttjas under en period på minst 6 månader respektive 12 månader för fritidsbostad.

Ansökan om uppehåll i avfallshämtning hittar du här

Avgift

Myndighetskontoret tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan enligt gällande taxa. Avgiften uppgår till 0,5 h av beslutad timtaxa.

Mer information om kommunens taxa:
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med mera

Självservice

Här ansöker du om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin. Ansökan kan göras för både permanentbostad och fritidsbostad.

Ansök om uppehåll via e-tjänst

Kontakt

Kundtjänst för avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 april 2023