Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden och få ett startbesked.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • Får vara högst 30,0 m²
 • Tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • Ska vara fristående
 • Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • Ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får Myndighetsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Även om det inte krävs bygglov för att uppföra ett attefallshus måste byggnaden uppfylla de krav i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS) som gäller för åtgärden.

Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2011:10), EKS, ska följas.

Bygglovsbefrielsen för attefallsåtgärder gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde. Kontakta nämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Självservice

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov, Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens.

E-tjänster Bygga och bo

Mina sidor Bygga och bo

Här kommer du in på Mina sidor och kan se meddelande och följa dina ärenden.

Mina sidor Bygga och bo

Kontakt

Anders Emgård
Byggnadsinspektör
0456-82 24 75
myndighetskontoret@bromolla.se

Therese Olsson
Byggnadsinspektör
0456-82 23 58
myndighetskontoret@bromolla.se

Linda Juhlin
Myndighetshandläggare
0456-82 24 74
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2023