Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter, regler, abonnemang

Kommunen ska på ett miljövänligt sätt ta hand om allt hushållsavfall i kommunen.

Avgift

Avgiften för hushållens avfallshantering består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften ingår bland annat kommunens administrativa kostnader, kostnader för Åsens avfallsanläggning och behandling av farligt avfall. I hämtningsavgiften ingår kostnader för sopkärl, matavfallspåsar, samt transport, sortering och behandling av avfallet.

Avfallstaxa

Du kan betala din avfallsavgift med vanlig pappersfaktura, e-faktura eller autogiro. Välj det betalningssätt som är enklast för dig. Frågor besvaras av vår kundtjänst för avfall.

Här finns mer information om olika betalningssätt

Hämtning av förpackningsavfall i flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter som vill teckna abonnemang för hämtning av förpackningsavfall är välkomna att kontakta kundservice.

Prislista för hämtning av förpackningsavfall från flerbostadshus och verksamheter

Regler

All avfallshantering regleras i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller i hela Bromölla kommun.

Visste du att enligt lagen om avfall och producentansvar så är du skyldig att sortera ut ditt avfall. Detta innebär att du ska sortera ut farligt avfall, förpackningar, tidningar med mera.

Föreskrifter om avfallshantering

Abonnemang

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och, i de fall fastigheten har enskilt avlopp, för tömning av slam och latrin. Det finns abonnemang för permanentbostad och för fritidsbostad, så kallad sommarhämtning.

Sophämtning
(priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

En- och tvåbostadshus

 
Standard, Kärl 1 och Kärl 2, 4-fack
Kärl 1 töms var 14:e dag Kärl 2 en gång i månaden, hela året
2470
Kärl 1, 4-fack
Tömning var 14:e dag, hela året
2470
Kärl 1 och Kärl 2
Månadstömning av båda kärlen, kräver hemkompostering
2170
Kärl 1
Månadstömning, inget matavfall får läggas i kärlet, kräver hemkompostering

Månadstömning är förenat med eget omhändertagande av matavfall, det vill säga godkänd hemkompostering. Om du har abonnemang för månadstömning av Kärl 1 får du inte lägga något matavfall i kärlet. Du anmäler hemkompostering till Myndighetskontoret. Blankett Anmälan kompostering av matavfall hittar du i blankettsamlingen på kommunens webbplats
2170

Fritidshus
(vecka 20-39)

Avgift (kr)

Standard, Kärl 1 och Kärl 2, 4-fack
Kärl 1 töms 10 ggr/år och Kärl 2 töms 5 ggr/år

1160

Kärl 1, 4-fack
Töms 10 ggr/år

1160

Trädgårdsavfall

Avgift (kr)

Hämtning var 14:e dag
Vecka 11-46
800
Extra kärl 400

Latrinhämtning
(priser inklusive moms och grundavgift)

Avgift (kr)

En- och tvåbostadshus, hämtning 1 gång varannan vecka, per år

Fritidsboende
var 14:e dag, vecka 20 - vecka 39

Budad tömning
av latrinbehållare mellan ordinarie tömningar, per latrinbehållare
3630

2130

600

Slamtömning

Avgift (kr)

Schemalagd tömning, upp till 4 m³, per tömning
Extra tömning, upp till 4 m³, per tömning
Volym över 4 m³, per tillkommande m³

Sluten tank, schemalagd tömning < 3 m³
Sluten tank, budad tömning
Volym över 3 m3, per tillkommande m³
Bomkörningsavgift per tillfälle
Extra tillägg tungt lock

1200
1500
300 kr/m³

1200
1500
300 kr/m³
380
550

Kontakt

Kundservice avfall
0456-82 25 00
avfall@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 30 mars 2023