Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Medling

I Bromölla kommun finns möjligheten för unga som har begått ett brott och deras brottsoffer att träffas tillsammans med en opartisk medlare för ett samtal om brottet. Det kallas medling.

Medling vid ungdomsbrott - ett sätt att mötas

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare.

Vad innebär medling för dig som blivit utsatt för brott?

Du får möjlighet att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser det inneburit och du har möjlighet att ställa frågor till honom eller henne.

Mötet kan hjälpa dig att få förståelse för det som hänt och att med hjälp av medlare göra avtal eller överenskommelser med gärningsmannen inför framtiden.

Ett medlingsmöte kan hjälpa dig att bearbeta det som hänt och minska eventuella rädsla.

Vad innebär medling för dig som begått ett brott?

Genom att ställa upp vid ett medlingsmöte visar du att du kan ta ansvar för dina handlingar och att du har en vilja att ställa saker och ting tillrätta.

Du får möjlighet att förklara dig och att be om ursäkt för vad du gjort.

Att medverka i en medling ger dig chansen att göra något som kan ha stor betydlse för både dig själv och brottsoffret.

Det krävs mod för att möta den man utsatt för brott!

Vad är en medlare?

Det är en person med särskild utbildning för att genomföra medlingar. Personen ska vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen.

Kontakt

Emma Juhlin
Enhetschef
0456-82 21 27
emma.juhlin@bromolla.se

Kate Hörmarker
Enhetschef
0456-82 26 10
kate.hormarker@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 april 2024