Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Cyklande bibliotek

Kulturpolitiskt program

Kultur frodas och finns där människor möts – i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten med varandra som vi lär oss om oss själva, inspireras och ges utrymme att uttrycka oss och utvecklas.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt uppmärksammas.

För att stödja Bromöllas kulturliv i dess utveckling har vi tagit fram detta kulturpolitiska program. Programmet har vuxit fram i dialog med föreningar, kulturarbetare och medborgare. Programmet är övergripande och sätter ord på den utveckling som önskas. Det synliggör inriktning och förhållningssätt i vårt arbete med kulturen och ska genomsyra all kommunal verksamhet i Bromölla kommun.

Kulturpolitiskt program 2021-2024

Här kan du läsa mer om hur det kulturpoltiska programmet har tagits fram

Kontakt

Tomas Olsson
Turist-, kultur- och fritidschef
0456-82 22 43
tomas.olsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 juni 2023