Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Avgifter och hyror vid hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet debiteras per timme i tre nivåer. Den beräknade tiden anges i timmar och avrundas neråt till halvtimme, uppåt över halvtimme. Tidsåtgången beräknas per månad. 

Nivå 1: 0-3,99 timmar, 747 kr
Nivå 2: 4-9,99 timmar, 1673 kr
Nivå 3: 10 timmar och därutöver, 2575 kr

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 331 kr/mån. Installationsavgift 254 kr, detta är en engångsavgift. Extra knapp för trygghetslarm kostar 127 kr/mån.

Här kan du läsa mer om trygghetslarm

Telefonservice

190 kr/mån.


Matdistrubution

Kostnad för matdistrubution är 67 kronor per portion.

Hemsjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering, ett tillfälle 222 kr/mån, 445 kr/mån (två eller flera tillfällen).

Hämtning av hjälpmedel kostar 445 kr (engångsavgift).

Dagverksamhet

Avgift för dagverksamheten Stjärnan är 67 kr/dag och 10 kr/dag för dessert.

Korttidsvistelse/växelvård

Avgift för korttidsvistelse/växelvård följer avgiften på särskilt boende.

Hyror för särskilda boenden

Korsvångsgården, 1-rumslägenhet, 6045 kr/månad
Korsvångsgården, 2-rumslägenhet, 6934 kr/månad
Öllerbacka, 5785 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 1-rumslägenhet, 6045 kr/månad
Lagunen/Ekan, Skutan, 2-rumslägenhet, 7003 kr/månad
Lagunen/Skeppet, 1-rumslägenhet, 6072 kr/månad
Lagunen/Pärlan, 1-rumslägenhet, 6045 kr/månad
Brogården, 8380 kr/månad
Externt boende, 5764 kr/månad

Hyrorna gäller från och med 1 april 2024.

Autogiro

Du kan betala dina räkningar på ett enkelt sätt via autogiro. Det innebär att betalningen dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. För att kunna göra det behöver du underteckna ett medgivande som ger fullmakt för betalningsmottagare att dra pengar från ditt konto. Det kostar inget att betala via autogiro.

Kontakt

Iryna Pettersson
Ekonomiadministratör
0456-82 23 10
iryna.pettersson@bromolla.se

Josefin Andersson
Ekonomiadministratör
0456-82 21 16
josefin.andersson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 mars 2024