Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Naturreservat

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken)

Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat kan bildas på mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda med flera. Markägarna ersätts för intrånget eller också köper staten eller kommunen marken innan reservatet bildas.

I Bromölla finns tre naturreservat och ett naturvårdsområde. Naturreservaten ligger i de norra delarna av kommunen, i området kring Näsum, och Naturvårdsområdet ligger i de södra delarna, ca 1 km söder om Gualöv.  

 

För mer information om naturreservat besök gärna Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverkets webbplatser.

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 14 augusti 2018