Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Rådet är ett forum där kommun tillsammans med företagsgrupper och enskilda näringsidkare träffas kvartalsvis för att informera, diskutera och initiera projekt.

Nytt näringslivsråd, nya rådslag…

Vi är övertygade om att ett fungerande näringslivsråd är guld värt och skapar mervärde.

Här kan det offentliga och privata mötas för att bygga broar, lyfta blandade frågor och inte minst titta på de utmaningar vi har. Syftet är i grunden att skapa en ökad delaktighet och förståelse som ska leda till mer samverkan. Arbetet sker i linje med kommunens näringslivstrategi och årliga handlingsplan.

I Bromölla kommun har vi haft ett råd sen milleniumskiftet, detta i olika former. Nu gör vi en omstart…

Ett näringslivsråd, fyra rådslag - Mer fördjupning, mer energi!

Ett något mindre näringslivsråd har nu bildats. Rådet har mer av en beredande karaktär och sammankallas för planering och vid behov. Häri medverkar Jenny Önnevik (ordförande), Maria Block, Bromölla kommun, Patrik Johansson, Företagarna, Christian Jönsson, Ivetofta Sparbank, Jörgen Larsson, Larsson Starch Technology, Helene Karlsson Pattara, Blond Flores, Daniel Welin, Welins Fastighetsservice och Malin Wildt Persson, Malin WP Leder & Utveckar.

Carina Centrén och Johan Dahlén, Svenskt Näringsliv, adjungeras in vid behov.

Rådslag utifrån teman

Vi kommer att jobba med rådslag utifrån teman och knyter personer/företagare till oss baserat på ämne. Näringslivsrådet medverkar alltid på dessa möten för att samordna och värna om röd tråd. Med konkreta teman kommer vi längre, aktiva företagare med engagemang för aktuell fråga skapar mervärde och blir till injektion.   

Vi siktar på fyra rådslag om året där datum tidigt bestäms. Vad gäller teman bokas dessa upp mer återhållsamt för att kunna lyfta aktuella sådana.

Näringsliv Bromölla på Facebook

Näringsliv Bromölla på Facebook

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom näringslivet i Bromölla kommun. Följ oss på Facebook

Kontakt

Jenny Önnevik
Ordf näringslivsrådet
0456-82 21 12
(SMS 0709-17 11 12)
jenny.onnevik@bromolla.se

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 juli 2024