Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Rallarstugans förskola

Rallarstugans förskola

Välkommen till Rallarstugans förskola!

Näsum är en liten by belägen 13 km norr om Bromölla. Byn omges av underbar natur med Ryssberget på ena sidan och Vångaberget på andra sidan.

I Näsum finns två förskolor Rallarstugan och Humlelyckan som båda ligger i direkt närhet till skolan och fritidshemsverksamheten. Tack vare närheten har vi ett nära och bra samarbete, dels mellan våra förskolor men också med skola och fritids.

Rallarstugan består av tre avdelningar:

  • Bamse 1-3 år
  • Skalman 1-3 år
  • Lille Skutt 1-3 år

Så här arbetar vi - vår verksamhet

Rallarstugans verksamhet utgår från Förskolans läroplan (Lpfö), Kommunens Visionsdokument vars syfte är ”Att ge alla barn det som behövs för att lyckas i livet ” med tre prioriterade områden, Kunskapsutveckling – Delaktiget – Alla barns och elevers rätt till stöd och stimulans, samt vår egen vision och prioriterade fokusområden.

  • Vi jobbar också aktivt med småbarnspedagogik och barns anknytning, där vi lägger stor vikt vid barnets introduktionsperiod (inskolning). Att ge barn och föräldrar en god start i förskolan och kunna känna sig trygga tillsammans med oss är en viktig del av vårt arbete.
  • Olika projektarbete/ temaarbete pågår på avdelningarna.

Plan mot kränkande behandling

Vi har en plan mot kränkande behandling som uppdateras varje år.

Plan mot kränkande behandling Rallarstugan och Humlelyckan 2023

Samverkan med hemmet

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och vårdnadshavare men också via utvecklingssamtal, föräldramöten, gemensamma aktiviteter och sammankomster.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via avdelningens e-post, telefonnummer eller muntligt till avdelningens personal.

Registrering av schema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande registrera aktuella schematider via InfoMentor. OBS! Gäller inte Törnsångarens förskola ännu, där lämnas schematider in med blankett tills annat meddelas.

InfoMentor

InfoMentor

Vi använder lärplattformen InfoMentor som ett verktyg för ökad kommunikation skola - elev, skola - vårdnadshavare. Logga in i InfoMentor

Mat i förskolan

Mat i förskolan

Samtliga dagar serveras minst tre sorters grönsaker, varma eller kalla. Soppdagar serveras mjukt bröd och hårt bröd med pålägg, någon grönsak eller fruktbit. Här finns matsedeln för förskolan

Läsårstider

Läsårstider

Här finns läsårstider för detta och kommande läsår. Läs mer

Kontakt

Rallarstugans förskola
Kyrkvägen 15, Näsum
Box 18, 295 21 Bromölla

Pia Gustavsson
Rektor
0456-82 26 37
(SMS 0709-17 10 76)
pia.gustavsson@bromolla.se

Catarina Oskarsson
Specialpedagog
0456-82 26 49
(SMS 0709-17 11 17)
catarina.oskarsson@skola.bromolla.se

Bamse
0456-82 26 34
(SMS 0709-17 13 86)
rallarstugan.bamse@skola.bromolla.se

Lille Skutt
0456-82 26 35
(SMS 0709-17 13 89)
rallarstugan.lillaskutt@skola.bromolla.se

Skalman
0456-82 26 36
(SMS 0709-17 13 88)
rallarstugan.skalman@skola.bromolla.se

Köket
0721-58 18 58

Sidan senast uppdaterad: den 16 januari 2023