Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Feriearbetare

Information till dig som blir erbjuden feriearbete

Det är mycket viktigt att du läser igenom all information på den här sidan och skickar in de handlingar vi behöver, i rätt tid. Annars kan du förlora din erbjudna plats.

Blanketter och svar skickas hem till dig

Ett skriftligt besked skickas hem till dig senast den 26 mars där vi berättar om du blir erbjuden feriearbete eller inte. Blir du erbjuden feriearbete framgår det vilken period du ska arbeta, var du blivit erbjuden feriearbetsplats och kontaktuppgifter till din handledare på feriearbetsplatsen. På svarsblanketten ska du ange om du tackar ja eller nej till ditt erbjudna feriearbete. Tänk på att både du och din målsman ska skriva under blanketten.

Med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” måste du som tackar ja till feriearbete i Bromölla kommun besvara frågan om du har något annan anställning under samma period som du erbjuds feriearbete.

Tackar du nej till det erbjudna feriearbetet kan Bromölla kommun inte erbjuda dig någon alternativ plats.

Beställ utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister

Alla som erbjuds feriearbete måste skicka in utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister till kommunen. Passa därför på att beställa utdraget redan nu i samband med din ansökan om feriearbete. Utdraget är kostnadsfritt att beställa. När du får brevet med utdraget från Polismyndigheten har du rätt att öppna det och ta del av informationen innan du skickar in utdraget till kommunen.

Beställ vi e-tjänst
Polismyndighetens belastningsregister: "Arbete inom skola eller förskola (442.5)".
Klicka på länken ovan och logga in med din e-legitimation. Fyll i efterfrågade uppgifter.
När du har skickat in din ansökan om utdrag får du en bekräftelse till den e-post som du angav i ansökan.

Beställ via blankett
Har du ingen e-legitimation kan du hämta ansökningsblankett på Fritidsbanken i Gallerian (Storgatan 42) under Fritidsbankens öppettider. Du kan också hämta blanketten i kommunhusets reception (Storgatan 48) under kommunhusets öppettider måndag-torsdag 7.45-16.30, fredag 7.45-16. Fyll i och underteckna blanketten. Ta en bild av den undertecknade blanketten och bifoga den i ett e-postmeddelande till: registerutdrag@polisen.se

Anställningsavtal

Tackar du ja till ditt feriearbete och har skickat in utdrag från belastningsregistret kommer kommunen löpande, efter den 16 april, att skicka anställningsavtal till dig. Har du e-legitimation (Mobilt Bank-ID eller liknande) får du ett mail med förfrågan om att signera ditt anställningsavtal digitalt. Du måste signera anställningsavtalet inom 10 dagar från det att du har fått förfrågan, annars försvinner möjligheten att signera digitalt.

Din lön

Feriearbetet är en timanställning. Lönen är 70 kr/timme, du får lön för de timmar du arbetar. Semesterersättningen är inräknad i lönen.

Lön för feriearbetet utbetalas vid olika tidpunkter beroende på vilka veckor du arbetar. Den sista dagen på ditt feriearbete, ska du och din handledare på arbetsplatsen kontrollera och skriva under din tjänstgöringsrapport, sedan skickar din handledare tjänstgöringsrapporten vidare för utbetalning. Därefter utbetalas din lön så fort det är möjligt.

Kontrollera att ditt konto finns i Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara, eller bli kund i Swedbank för att få din ferielön insatt på ditt konto. Kontakta din bank vid eventuella frågor.

Skatt

Tjänar du mindre än 24 238 kr under 2024 kan du ansöka om att slippa betala skatt. Tillsammans med erbjudandeblanketten, skickar vi ett intyg SKV 434 från Skatteverket, som du kan fylla i. Glöm inte att skriva under intyget innan du skickar eller lämnar det till kommunen. Om du inte skickar in ansökan görs det automatiskt avdrag för skatt på din lön. Har du fler arbetsgivare under året? Tänk på att lämna intyg SKV 434 till alla dina arbetsgivare.

Om du beräknar att tjäna mer än 24 238 kr under året, ska du inte lämna in intyget. Då kan du istället kontakta Skatteverket eller läsa på Skatteverkets webbplats om du har rätt till andra skatteavdrag.

Anställningstid

Din ferieanställning löper över två eller tre veckor under veckorna 25-31. Fördelning av platserna sker med lottdragning, därefter matchas platserna till de som blir erbjudna feriearbete.

Arbetstid

Din maximala arbetstid är 30 timmar/vecka. För den som feriearbetar på Bromöllalägret är arbetstiden maximalt 40 timmar/vecka. Du arbetar måndag-fredag, inga helger eller kvällar och har 30 minuters obetald lunchrast varje dag, om inget annat specificeras.

Försäkring

Som feriearbetare omfattas du av kommunens olycksfallsförsäkring.

Arbetsmiljöregler

För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Läs gärna broschyren från Arbetsmiljöverket "Så får barn och ungdomar arbeta".

Rökfri arbetstid

Bromölla kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Kontakta din arbetsplats

Det är viktigt att du själv kontaktar din arbetsplats i god tid innan du ska börja feriearbeta. Fråga exempelvis om vilka arbetsuppgifter som kan ingå i feriearbetet, dina arbetstider, om du ska ha mat och oömma kläder med dig, var du ska möta upp första arbetsdagen och annat som du undrar över.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta, ska du ringa din handledare på feriearbetsplatsen och meddela det. Du får ingen lön för timmar eller dagar med frånvaro.

Viktiga dokument

Du som tackar ja ska skicka/lämna in:

  • Svarsblankett (kommunen tillhanda senast den 16 april).
  • Utdrag ur belastningsregistret så snart du fått det från Polismyndigheten.
  • Anställningsavtal (skriv under det ena och skicka tillbaka till kommunen omgående), alternativt signera digitalt. Skickar du inte in avtalet kan inte löneavdelningen betala ut din lön.
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (till kommunen).

Inkommer din svarsblankett efter den 16 april förlorar du din erbjudna plats. Det är viktigt att du skickar/lämnar in svarsblanketten oavsett om du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.

Skicka dina dokument till

Bromölla kommun
Feriearbete
Box 18
295 21 Bromölla

Du kan även lämna dina dokument på Fritidsbanken i Gallerian (Storgatan 42) under Fritidsbankens öppettider
eller i kommunhustets brevlåda utanför huvudentrén på Storgatan 48 eller lämna personligen i receptionen under kommunhusets öppettider måndag-torsdag 7.45-16.30, fredag 7.45-16.

Kontakt

Patrik Nilsson
Arbetsledare Bryggan
0456-82 26 08
(SMS 0709-17 10 97)
patrik.nilsson@bromolla.se

Matthias Johansson
Arbetsledare Fritidsbanken
0456-82 24 52
(SMS 0709-17 11 22)
matthias.johansson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 9 februari 2024