Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Näringslivsplan och strategi 2019-2022

Näringslivsplan

Vårt tänk, vår modell och vårt arbetssätt
Under lång tid har vi i Bromölla kommun haft ett tänk, en modell och ett arbetssätt kopplat till hur vi kan skapa bra förutsättningar för företagande och tillväxt. Vårt arbete har byggt på en årlig plan som beskrivit våra insatser kopplat till utveckling av befintligt näringsliv, för ett ökat nyföretagande och för fler etableringar. Nu väljer vi att utveckla vårt arbete då det skapats förutsättningar för detta i form av ytterligare en tjänst på näringslivsenheten.

Våra övergripande målbilder är konstanta
Våra övergripande målbilder förändras inte. Fler företag, fler arbetstillfällen, en bra företagsservice och ett bra företagsklimat. Nytt är att en grundläggande näringslivsstrategi fastställs som löper över längre period. Till denna kopplas årliga handlingsplaner inom ramen för de fokusområden som beskrivs i strategin. Häri väljer vi att växla upp vårt arbete för att nå längre och högre.

Aktiviteter - både interna och externa insatser
Bland de aktiviteter som listas finner man både interna och externa insatser. Internt i form av samspel med andra kommunala enheter, bolag och förbund. Externt med målgrupp företag och andra parter utanför den kommunala sfären.

Dessa dokument är viktiga utifrån flera perspektiv:

  • Vi som aktivt arbetar med näringslivsutveckling har tydliggjort de insatser som ska genomföras.
  • Såväl tjänsteman och politiker i vår organisation får klarhet i hur vi jobbar.
  • Sist men inte minst, våra företagare får vetskap om vad de kan förvänta sig av oss.

Näringslivsplan och strategi 2019-2022

Kontakt

Maria Block
Näringslivsutvecklare
0456-82 20 06
(SMS 0709-17 12 88)
maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 juli 2024