Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Fältgruppen

Vi finns där ungdomarna finns!

Vårt uppdrag är att vara ett vuxenstöd för ungdomar i deras egna miljöer.

Vårt viktigaste redskap är relationen till ungdomarna och vårt arbete bygger på frivillighet och förtroende.

Det uppsökande och förebyggande arbetet sker i huvudsak ute på högstadieskolorna, där vi fördelar våra resurser efter de behov som finns. Genom att vistas på skolorna får vi i Fältgruppen möjlighet att skapa goda relationer till ungdomarna och få en inblick i deras vardag. Dessa viktiga relationer är grunden för vårt arbete ute på fältet.

Vi deltar också i olika gruppverksamheter i skolan och då i samverkan med elevhälsan eller annan skolpersonal. Du kan träffa oss dagtid på de båda högstadieskolorna och vissa kvällar i veckan där ungdomarna befinner sig som till exempel på fritidsgården Tunnan.

Vi som arbetar i fältgruppen är ungdomssekreterare (en del av Socialtjänsten) och fritidsledare på fritidsgården Tunnan.

Kontakt

Rickard "Kalle" Johansson
Fritidsledare Tunnan/KAA
0456-82 25 10
(SMS 0709-23 31 53)
rickard.johansson@bromolla.se

Martin Ahola
Fritidsledare
0456-82 25 08
(SMS 0709-23 31 51)
martin.ahola1@bromolla.se

Elin Högman Hansen
Fritidsledare
0456-82 24 31
(SMS 0709-23 30 28)
elin.hogmanhansen@bromolla.se

Hanna Ericsson
Ungdomssekreterare
0456-82 20 97
hanna.ericsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 september 2023