Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Tomtkö

Här beskriver vi de regler och avgifter som gäller för tomtkön i Bromölla kommun.

Ansökan

Du ansöker om placering i tomtkön med blanketten som heter Ansökan om kommunal villatomt. Ändras dina uppgifter ska du skriva till kommunen och berätta det.  

Avgift 

Tomtköns avgift är 500 kronor (400 kronor plus moms). Avgiften tas ut vid nyanmälan och sedan med en årlig förnyelseavgift på 250 kronor.  

Regler 

  1. Genom tomtkön förmedlas tomter med äganderätt. Anvisning sker i turordning efter anmälningstid.

  2. Personer som har fyllt 18 år har rätt att anmäla sig till tomtkön. Makar och sammanboende har endast rätt att lämna en gemensam anmälan.

  3. Anmälan sker genom att en fullständigt ifylld anmälningsblankett lämnas till Tekniska enheten. När anmälan kommit in skickas en faktura för tomtköavgiften. När betalningen kommit in tilldelas den sökande en plats i tomtkön.

  4. Anmälan förnyas senast under februari månad varje år, genom att betala årsavgiften med det utskickade inbetalningskort. Kommer betalningen inte in före den sista februari avregistreras sökanden ur kön. En förnyelseanmälan som görs efter februari månads utgång betraktas som en ny ansökan.

  5. Den sökande anmälar själv adressändringar till Bromölla kommun, Tekniska enheten. Kommer förnyelseanmälan i retur till Tekniska enheten anses den ha blivit utskickad och ansökan avregistreras.

  6. Registrering i tomtkön förutsätter att sökanden själv avser att bebo anvisad tomt eller småhus. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas.

  7. Avgift utgår både vid nyanmälan och förnyelse. Avgiften är 500 kronor för nyanmälan och 250 kr för förnyelse per kalenderår inklusive moms. Inbetald avgift återbetalas inte. Kvitto på inbetald avgift bör behållas. Avgiften har fastställts av kommunfullmäktige 2020-11-30.

  8. Vid skilsmässa eller när sammanboende upphör, ska det omgående anmälas till Tekniska kontoret. Endast den ena parten får stå kvar i kön.

  9. Avregistrering sker på begäran, om förnyelseavgiften inte betalas inom föreskriven tid eller då sökanden tilldelats en tomt via tomtkön.
Sidan senast uppdaterad: den 4 maj 2022