Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper/vårdar en närstående eller vän som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver din hjälp och stöd. Vi erbjuder också samtalsstöd.

Att hjälpa/vårda en närstående är en ansvarsfull och många gånger ensam uppgift. Den som hjälper/vårdar en närstående glömmer ofta sina egna behov och kan komma i situationer som kan vara svåra att hantera.

Det kan kännas bra att få prata med någon annan som är i samma situation och ge varandra tips och stöd. Vi har samtalsgrupper för anhöriga under året. Du som är intresserad kan kontakta anhöriglotsen.

Vi erbjuder dig

 • Råd, stöd och information
 • Att få hjälp med att reda på vart och vem du vänder dig till med dina frågor
 • Individuella stödsamtal per telefon eller personligt möte
 • Samtalsgrupper
 • Temacaféer
 • Nätverk Demens

Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Följande insatser kan beviljas till din närstående

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheten Stjärnan
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet
 • Korttidsboende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Växelboende

Det är kommunens biståndshandläggare som gör bedömning, utreder behov och fattar beslut om den enskildes rätt till insats. Ett undantag är hemsjukvård som beslutas av hemsjukvårdspersonal.

Har du en äldre sjuk närstående i ditt liv just nu?

Tar du hand om och finns till hands för en äldre sjuk närstående? Behöver du få information, tips och idéer som stärker dig i din roll som anhörigvårdare?Har du behov av att få prata eller lyssna tillsammans med andra om hur livet fungerar just nu?

Då är du välkommen till äldreomsorgens anhöriggrupper. Vi träffas ca 1,5 timme en gång månaden och pratar, funderar, samlar fakta runt olika teman som anhöriggruppen själva väljer från gång till gång. Hör med anhöriglots Gunilla Karlsson för anmälan, tankar och funderingar.

Anhörigstöd i kommunen

Anhörigstödet har öppet helgfri mån-fre 7.30-11.30 och finns på Drejarens dagcentral.

Gunilla Karlsson, anhöriglots 0456-82 20 56, 0709-17 10 39
Demenssjuksköterska 0456-82 23 42
Bromölla kommuns växel 0456-82 20 00

Sidan senast uppdaterad: den 4 juli 2024