Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Vår pedagoghund Amigo.

Amigo

På Kvarngården finns ett licensierat pedagogiskt tjänstehundsteam. Hundföraren/stödpedagogen heter Anna och hunden heter Amigo.

I arbetet med brukarna på Kvarngården fungerar tjänstehundsteamet som motivator till bland annat fysisk aktivitet, kognitiv träning. Tjänstehunden bidrar till social samvaro, fungerar stärkande för brukarnas självkänsla och självförtroende. Tjänstehundsteamet är licensierade som Läshund också. Det kan innebära att stötta brukarna till att upprätthålla, stärka och utveckla läsning och matematik. Den pedagogiska tjänstehunden bidrar generellt till meningsfullhet och att få sammanhang, medveten närvaro, stressreducering och smärtlindring och massor av glädje!

Det pedagogiska tjänstehundsteamet kan även arbeta utanför Kvarngården så som i LSS boende och äldreomsorg.

Verksamheten med det pedagogiska tjänstehundsteamet bygger på ett fastställt behov hos brukaren. Aktiviteten planeras individuellt utifrån detta behov, med ett tydligt syfte och mål. Aktiviteten är tidsbestämt.

För att säkerställa verksamheten med det pedagogiska tjänstehundsteamet, dokumenteras och utvärderas det kontinuerligt.

Sidan senast uppdaterad: den 18 januari 2022