Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Trivselregler för vistelse i kommunala idrottshallar

I Bromölla kommun är det möjligt för föreningar, privatpersoner och företag att hyra både större idrottshallar och mindre gymnastiksalar. Vi ber ansvarig bokare/ledare att se till att våra trivselregler efterföljs så att upplevelsen blir så trevlig som möjlig, både för din grupp men också för dem som kommer efter.

  • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år för att få boka. 
  • Ansvarig ledare/hyresgäst ska lämna lokalen sist, låsa och släcka. 
  • Städmaterial finns inte att tillgå i lokalen. Kommunen står för normal städning, har det blivit väldigt smutsigt/skräpigt under din hyrda tid ska du återställa lokalen i det skick du fann den.
  • Idrottshallen är inte utrustad med direktlarm till larmcentralen - hyresgäst måste själv kontakta 112 vid brand.
  • Förstahjälpen-material finns inte att tillgå i hallarna. Vi rekommenderar att alla som har verksamhet i idrottshallarna har med sig eget förstahjälpen-material.
  • Hyresgästen ansvarar själv för värdeföremål.
  • Endast inomhusskor är tillåtet i lokalen, dock inte tillåtet med svarta eller färgade sulor som gör märken på golvet.
  • Alkoholhaltiga drycker och andra droger får ej förtäras i lokalerna.
  • Rökning är ej tillåten.
  • Verksamhetsmateriel ska stå på avsedd plats.

Avtal vid hyra av kommunal lokal/plan

Hyresgäst förbinder sig att ha en gällande ansvarsförsäkring vid tillfället för uthyrning. För privatperson innebär det hemförsäkring och för förening innebär det föreningsansvarsförsäkring.

Lokalen/planen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvaret för att lokalen lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Hyresgästen ansvarar för ordningen i och omkring lokalen.

Det åligger hyresgästen att vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, övernattning eller annan aktivitet, själv inhämta erforderliga  myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter.

Hyresgäst måste finnas på plats i lokalen under hyrestiden och får inte hyra ut den åt annan. Lokalen får endast nyttjas under bokad tid, dvs. förberedelser och återställande/grovstädning måste ske inom bokad tid.

Lokalen ska lämnas i samma skick som då hyrestiden började. Hyresgästen är ersättningsskyldig om det uppstår skador på inventarier eller i lokalen och ska anmäla till kulturpunkten@bromolla.se om skada uppkommit. Avgift kan komma att tas ut om rapportering om misskötsel inkommer till kommunen. Efterföljs inte reglerna avstängs skyldig hyresgäst. Hyresgästen ska till fullo betala sina eventuella skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen får nyttjas.

Hyresgästen ansvarar för att nödutgångarna inte blockeras samt att brandskyddet efterlevs. All verksamhet sker på egen risk, kommunen ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökaren, skador som besökare kan tillfoga varandra samt förlust av personliga tillhörigheter. Förstahjälpenmaterial finns inte att tillgå i lokalen.

Bokade tider som inte utnyttjas och inte avbeställts inom föreskriven tid (7 dagar) debiteras med full hyra. Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden ha tillträde till lokalen och dess verksamhet. I de fall lokalen inte kan hyras ut pga. skadegörelse, reparation eller andra omständigheter som vi ej kan rå över har kommunen ingen skyldighet att erbjuda ersättningslokal.

Information om hur vi hanterar era personuppgifter se http://fri.bromolla.se/bokning/
Förändring av taxa kan ske under kontraktstid genom beslut i kommunfullmäktige.

Se din bokningsbekräftelse för lokalspecifika hyresregler.

 

 

Kontakt

Maria Björk
Fritidssamordnare
0456-82 22 57
(SMS 0709-17 13 32 )
maria.bjork@bromolla.se

Hans Forsberg
Biblioteksassistent
0456-82 23 85
hans.forsberg@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 februari 2024