Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Parkslide

Parkslide

Parkslide är en invasiv art som trivs i fuktig och näringsrik mark. Den är förbjuden att importera, odla eller sprida i naturen. Den har rötter som tränger djupt ner i marken. Rötterna utsöndrar gifter som skadar växter runtom. Eftersom rötterna växer fort och blir kraftiga kan de tränga igenom och skada avloppsrör, byggnader och asfalt.

 

Bekämpning av parkslide

Detta ska du göra:

  • Skär av de ovanjordiska delarna. Slå inte med hackande redskap eller trimmer - små delar av stjälken kan slå rot och ge nya plantor.
  • Lämna alla växtdelar direkt i dubbla plastpåsar till Åsens avfallsanläggning som miljöfarligt avfall.
  • Täck växtplatsen och ett område utanför helt tätt. Rekommenderat täckmaterial: svart, 3 millimeter tjock geotextil, som finns att köpa i växtbutiker och byggvaruhus. Lägg den helt tätt. Även i mycket små glipor kan skott titta upp. Enligt Länsstyrelsen Skåne behöver man också täcka 7 meter längre ut än yttersta plantan runt om”. Nya rotskott kan skjuta upp sju meter från moderplantan.

Gör inte detta:

  • Plantera inte parkslide i din trädgård.
  • Flytta absolut inte den till nya platser.
  • Kompostera aldrig ovanjordiska växtdelar eller rötter.
  • Gräv aldrig. Minsta lilla rotdel (0,7 gram räcker) som hamnar i naturen kan bilda ett nytt bestånd av parkslide. Har man tidigare grävt behöver det grävda området täckas med en radie på 7 meter runt hela växtplatsen.
  • Inte elda ovanjordiska delar, rötter eller jordstammar. De har förmåga att överleva elden. Det är svårt att säkerställa att de minsta rotdelarna bränns upp helt. De kan överleva efter eldning under flera år.
  • Flytta inte/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
 
Rensa.nu är en organisation som arbetar för mer hållbara och kontrollerade bekämpningsmetoder. På deras webbplats finns en parkslideguide med mer information och hjälp för att bekämpa parkslide på rätt sätt. 
 

Kontakt

Maja Skog
Parkingenjör
0456-82 20 28
(SMS 0709-23 31 47)
maja.skog@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 17 januari 2023