Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Mellanlgaring av schaktmassor från E22:an

Näsums-upplaget

På Näsums-upplaget kommer vi att mellanlagra schaktmassorna som ska användas till sluttäckning på Åsens återvinningscentral.

Nu har vi startat upp det förberedande arbetet på Näsums-upplaget (Bromölla Näsum 12:59). Vi har påbörjat arbetet med matjordsavbaning vilket innebär att matjordslagret från berörda ytor tas bort och läggs i vallar i utkant av området.

Karta Näsum.png

På Näsums-upplaget kommer vi att mellanlagra schaktmassorna som ska användas till sluttäckning på Åsens återvinningscentral, schaktmassor som kommer från Trafikverkets arbete vid E22:an. Inkommande massor kommer att transporteras från mitten av oktober till utgången av februari 2024, då koncentrerat till några tillfällen. Kommunen planerar för en schemalagd sopning av asfalterad infartsväg från Olofströmsvägen/väg 116 vid inkommande transporter.

Tanken med Näsums-upplaget är att kunna reglera transporterna i tid till Åsens avfallsanläggning för att på detta sätt minska belastningen genom Näsum och på Äskekärravägen. Transporter upp till Åsens avfallsanläggning kan komma att ske parallellt med intransport av massor på Näsums-upplaget.

Transporter till Åsen sker med endast en lastbil och släp för att minimera påverkan genom Näsum. Detta kommer att ske under en icke sammanhängande period med start från november 2023 till april 2024.

För mer information, kontakta:

Leif Fleron
E-post: leif.fleron@bromolla.se
Telefon: 0456-82 25 21

Ingemar Magnusson
E-post: ingemar.magnusson@lektus.se
Telefon: 070-749 49 76

Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2024