Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Gonarp 3:77

Arkeologisk undersökning av området pågår. Fas 1 är avslutad och undersökningen går vidare till fas 2. Detta arbetet påbörjas troligen hösten 2023 men kan komma att dröja till våren 2024.

Missiv samråd Gonarp

Planbeskrivning Gonarp

Plankarta Gonarp

Sidan senast uppdaterad: den 12 juni 2023