Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Stöd

Vilket stöd kan man få?

I Bromölla kommun är målsättningen att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma under så trygga förhållanden som möjligt.

I vård och omsorg ingår bland annat hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, telefonservice, olika typer av hjälpmedel, boenden och stöd till anhöriga.

Behöver du stöd, kontakta biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör hembesök hos dig och bedömer din situation. Ditt behov bedöms utifrån Socialtjänstlagen.

Sidan senast uppdaterad: den 23 maj 2017