Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Hemtjänst

Bromölla hemtjänst hjälper dig med det du behöver och det är dina behov och önskemål som bestämmer hur din hjälp utformas. Vi ger dig god omvårdnad och bra service utifrån dina behov och vad som är viktigt för dig i din vardag. Vi strävar efter att du ska uppleva att du får det stöd du behöver för att klara dig själv i din bostad.

Alla medarbetare är utbildade i den nationella värdegrunden och vi bygger vår verksamhet utifrån ledord såsom trygghet, självbestämmande, integritet, kvalitet samt ett värdigt liv och välbefinnande.

Dagtid och natt

Dina behov av stöd dag- och kvällstid tillgodoses av hemtjänstgrupper som är uppdelade geografiskt med grupperna Östra, Norra, Centrala och Västra i Bromölla (utgår från Brogården) samt en grupp i Näsum (utgår från Öllerbacka).

Stöd och hjälp under natten ges av Nattpatrullen för medborgare med hemtjänst eller trygghetslarm i hela Bromölla kommun (utgår från Brogården).

Planering av stöd och hjälp

Vi dokumenterar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som sedan ligger till grund för medarbetarnas arbete och säkerställer att du får omsorgen på det sätt du önskar.  Vi fokuserar på att begränsa antalet medarbetare som kommer till dig och att stödet/hjälpen utförs på det sätt du önskar och som vi har kommit överrens om. Då vi vet att ditt behov kan varierar beroende på din hälsosituation och förmåga för dagen använder medarbetarna sin kompetens för att anpassa stödet i dialog med dig.

Kontaktman

En medarbetare utses att vara din kontaktman och är den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen ska vara den person som du träffar oftast och har ett extra ansvar för att ditt behov av stöd och hjälp tillgodoses på det sätt du önskar och att du känner dig trygg i din vardag.

Id-brickor, arbetskläder och telefon

Alla våra medarbetare bär id-brickor och arbetskläder för din trygghet och säkerhet.

All personal har tillgång till egen personlig telefon för att kunna arbeta där de befinner sig, hos brukare eller på väg till eller från brukare. Detta mobila arbetssätt gör att personalen får relevant information under dagen för att kunna anpassa och effektivisera sitt arbete.

Ansöka om hjälp i hemmet

Det är alltid det individuella behovet som avgör vilka insatser du blir beviljad och hur ofta du kan få hjälp. För att ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du våra biståndshandläggare.

Avgifter för hemtjänst

Guide - att resa bort med hemtjänst (information från seniorval.se)

Kontakt

Mottagningstelefon Centrala/Västra/Serviceteam
Öppettider för mottagningstelefon 9-14
0456-82 24 88

Mottagningstelefon Norra/Östra/Nattpatrull serviceteam
Öppettider för mottagningstelefon 9-14
0456-82 24 87

Mottagningstelefon Näsum serviceteam
Öppettider för mottagningstelefon 9-12
0456-82 20 26

Sebastian Larsson
Enhetschef Norra/Östra
0456-82 21 24
sebastian Larsson@bromolla.se

Maria Broman
Enhetschef Centrala/Västra
0456-82 22 91
maria.broman@bromolla.se

Kim Jeansson
Enhetschef Nattpatrull/Serviceteam
0456-82 20 29
kim.jeansson@bromolla.se

Margareta Johnsson
Enhetschef Näsum
0456-82 22 28
margareta.johnsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 december 2023