Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se gör det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information eftersom den samlas på ett ställe. På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe och att minska risken för att felaktig information sprids.

Krisinformation.se ska också stärka enskilda medborgares förutsättningar att fatta välgrundade beslut i en kris.

Till webbplatsen Krisinformation.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023