Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Scanisaurus

Scanisaurus 2.021

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus av Gunnar Nylund. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Bromölla kommun har gett konstnärskollektivet Ifö Center i uppdrag att forska, dokumentera och berätta om Iföverkens roll i konsthistorien. Särskilt fokus ska läggas på Nylunds paradverk Scanisaurus och den unika arbetstekniken bakom verket, andra storskaliga konstverk skapade på Iföverkens utvecklingsverkstad samt kopplingen mellan Iföverken och Rörstrands.

Scanisaurus tillkomst

Scanisaurus kom till i ett sammanhang i en större kontext. Verket uppstod i mötet mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande, i en epok som förde dem båda nära varandra. Iföverken hade en viktig roll för konstnärerna under svensk keramiks storhetstid, ca 1930-70tal. Hela denna epok fanns en mycket stark koppling mellan Iföverken och Rörstrands. Detta har idag nästan helt fallit i glömska.

Projektets syfte

Projektet syftar till att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv och ett konsthistoriskt sammanhang som ska stärka Bromölla som besöksmål. Olika KKN-företag (kulturella och kreativa näringar) arbetar med att forska och dokumentera om fontänen parallellt med att ett restaureringsarbete av den pågår. Produkter och tjänster som utgår från berättelsen om Scanisaurus utvecklas och genom destinationsutvecklingsprocessen paketeras och marknadsförs dessa.

Genomförande:

  • Guidade visningar baserade på Scanisaurus.
  • Besök i levande verkstad där man utvecklat liknande koncept.
  • Worcations för prova-på-verksamhet.
  • Kurser och workshops för yrkesfolk.
  • En permanent utställning om Scanisaurus och Iföverkens konstnärliga verksamhet.
  • Restaurering av formar för nytillverkning av delar till fontänen.
  • Skalenlig modell och forskningsarbete

Projektet samarbetar med Region Skåne, Arbetsförmedlingen Kultur, Ifö Sanitär, Konstla AB, Krohns krukmakeri, Ifö Ceramics, Konstinstitutet i Malmö, Mediaverkstan i Malmö, Ivetofta Sparbank, Iföverkens Industrimuseum, med flera.

Läs gärna mer om projektet på Leader Skånes Ess webbplats

 

Kontakt

Tomas Olsson
Turist-, kultur- och fritidschef
0456-82 22 43
tomas.olsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 maj 2021