Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

E-förslag

E-förslag ger medborgare i Bromölla kommun möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom att lämna e-förslag kan du som kommunmedborgare komma med egna initiativ till förändring och utveckling i Bromölla kommun.

E-förslag ger medborgare i Bromölla kommun möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom att lämna e-förslag kan du som kommunmedborgare komma med egna initiativ till förändring och utveckling i Bromölla kommun. De förslag som kommer in kan stödjas av andra kommunmedborgare genom röstning. Om ett förslag får minst 50 röster går det vidare och blir ett ärende som politikerna fattar beslut om.

Så här lämnar du ett e-förslag

Ditt e-förslag lämnas in via Bromölla kommuns tjänst för självservice här på vår webbplats. Du behöver legitimera dig med BankID för att kunna lämna ett e-förslag.

Varje e-förslag ska ha en rubrik och beskrivning som ger tydlig information om förslaget.

Om du inte har möjlighet att använda vår självservicetjänst kan du skicka in e-förslaget som brev. E-förslaget ska då undertecknas och namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Bromölla kommun
Box 18
295 21 Bromölla
kommunstyrelsen@bromolla.se

Så här röstar du på ett e-förslag

Du som är folkbokförd i Bromölla kommun kan med hjälp av BankID rösta på ett e-förslag. Du kan bara rösta en gång. Ett e-förslag går att rösta på under 90 dagar. Därefter stängs ärendet för röstning. De förslag som fått minst 50 röster går vidare och blir ärenden som politikerna hanterar. De förslag som inte uppnått 50 röster avslutas.

Här ser du inkomna e-förslag -- Rösta på e-förslag

Viktigt att veta

  • Ett e-förslag ska handla om något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
  • Du ska använda en god ton och ett respektfullt språk fritt från opassande, stötande eller kränkande innehåll.
  • Inlämnat e-förslag granskas av en tjänsteperson innan det publiceras. Om e-förslaget inte uppfyller kraven för ett e-förslag publiceras det inte och du får besked om detta.

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Vill du framföra synpunkter, klagomål eller felanmäla ska du inte lämna in detta som ett e-förslag. 
Läs mer om hur du meddelar synpunkter, klagomål eller felanmäler på sidan Tyck till och lämna synpunkter

Självservice

Genom e-förslag ger Bromölla kommun dig som medborgare möjlighet till inflytande och delaktighet över kommunens utveckling.

Lämna ditt e-förslag via e-tjänst
Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2024