Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Funktionsnedsättning

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga med funktionsnedsättning. Här hittar du information om området, länkar till andra sidor och information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?
Här finns telefonnummer du kan ringa om du upplever att du
eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälpKlicka på den här länken om du behöver lämna sidan snabbt!


Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.
Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Källa: UMO samt 1177


Här kan du få hjälp

Bromölla kommun funktionsnedsättning
LSS-handläggarna utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta). De bedömer insatser för att stötta funktionsnedsatta så att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöd i vardagen för den funktionsnedsatte, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Vilka insatser enligt LSS (Lagen om särskilt stöd) finns att söka?
Information hittar du på kommunens webbplats.

Elevhälsan
I Bromölla kommun har vi ett centralt elevhälsoteam som består av psykolog, förskolekonsulent/särskolesamordnare, specialpedagog, kuratorer samt skolsköterskor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoarbetet är förebyggande och hälsofrämjande och innebär en förskjutning från ”riskfaktorer till friskfaktorer”, från vuxenperspektiv till barn/elevperspektiv samt från information till dialog. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP (Region Skåne)
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) öppenvårdsmottagning
Telefon: 044-309 23 00

Akutvård BUP Skåne
Telefon: 040-33 17 11

Första linjen Kristianstad - för barn och ungas psykiska hälsa
Tanken med Första linjen är att göra det lättare för barn och ungdomar (från 6 år upp till 18 år) som mår psykiskt dåligt att söka hjälp.
Telefon: 020-51 20 20

Vi på Barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos oss möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.
Telefon, växel: 040-33 30 00
Telefon: 044-19 45 00


Mer information

Sjukvårdsrådgivningen 1177 om funktionsnedsättning

UMO om att funka olika

Sidan senast uppdaterad: den 6 juli 2018