Självservice

Här finns digitala tjänster som du kan utföra via kommunens webbplats dygnet runt.

E-tjänst
Anmäl kontaktuppgifter för förtroendevalda

Du som är förtroendevald behöver lämna och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

E-tjänst
Anmäl ägarbyte för avfallshämtning

Vid överlåtelse av fastighet ska ägarbyte för fastighetens avfallsabonnemang anmälas…

E-tjänst
Anmälan till Bromöllalägret

I denna e-tjänst anmäler du barn i årskurs 3 till 6 som är bosatta i Bromölla kommun…

E-tjänst
Ansök om grävningstillstånd samt TA-plan

Via denna e-tjänst ansöker du om grävningstillstånd och skickar in TA-plan.

E-tjänst
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka eller förnya parkeringstillstånd.

E-tjänst
Ansök om trädfällning

Här kan du ansöka om att Bromölla kommun ska fälla eller beskära träd samt röja sly …

E-tjänst
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam, latrin

Här ansöker du om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin.

Resultat per sida: