Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Destinationsutveckling

Destinationsutveckling

Kommunerna i nordöstra Skåne; Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla gör en stor satsning för att locka fler besökare till området. Tillsammans med näringen och Tourism in Skåne pågår en omfattande destinationsutvecklingsprocess med målet att samordna och utveckla turismen.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka och nya arbetstillfällen ska skapas.

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän. Det första momentet är inventering och analys av nuläge och potential och att definiera de marknader och målgrupper som man ser som presumtiva besökare till området. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna är därför helt avgörande för processens framgångar.

Våga tänka nytt!
Processen är väl prövad och har använts för att utveckla besöksnäringen i andra delar av Sverige. Destinationsutvecklingsprocessen är nära kopplad till den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen och har den "Nationella strategin 2020 " som utgångspunkt. Det handlar mycket om att arbeta tydligt och avgränsat med klara mål och våga tänka nytt!

Tourism in Skåne strategi 2020

Följ arbetet via den öppna gruppen på Facebook, Destinationsutveckling Skåne Nordost

Basecamp, ett webbverktyg för projekt och processer, används för att samla dokumentation och sprida information om arbetet.

Sidan senast uppdaterad: den 5 februari 2020