Självservice

Här finns digitala tjänster som du kan utföra via kommunens webbplats dygnet runt.

E-tjänst
Anmäl kontaktuppgifter för förtroendevalda

Du som är förtroendevald behöver lämna och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Resultat per sida: