Självservice

Här finns digitala tjänster som du kan utföra via kommunens webbplats dygnet runt.

E-tjänst
Anmäl ägarbyte för avfallshämtning

Vid överlåtelse av fastighet ska ägarbyte för fastighetens avfallsabonnemang anmälas…

E-tjänst
Ansök om trädfällning

Här kan du ansöka om att Bromölla kommun ska fälla eller beskära träd samt röja sly …

E-tjänst
Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam, latrin

Här ansöker du om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin.

Resultat per sida: