Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Karta som visar var arbetet sträcker sig längs Blåbärsstigen och Alstigen

Schaktning längs Alstigen och Blåbärsstigen

Olofströms Kraft (OKAB) schaktar Alstigen och Blåbärsstigen fram till Skogsvägen. Detta arbete innefattar byte av elskåp, kablage och belysningsstolpar.

Olofströms Kraft (OKAB) kommer schakta Alstigen och Blåbärsstigen fram till Skogsvägen. Arbetet påbörjas i slutet av vecka fyra eller början av vecka fem. Det är en fortsättning av arbetet som skett på Smultronstigen, Hallonstigen, Lingonstigen och Alstigen.

Nuvarande elskåp, kablage och belysningsstolpar är utslitna och i behov av att bytas ut. Vi satsar dessutom på ett nytt belysningssystem i Bromölla kommun med LED-lampor i stolparna och möjlighet att kunna styra belysningen utifrån behov. I samband med dessa arbeten säkrar vi också upp elnätet så att det klarar hanteringen av elbilar, solceller med mera!

Denna investering ger en stor energibesparing för kommunen och vi får en utrustning som inte behöver bytas ut på många år. Behovet av underhåll är också betydligt mindre vilket vi ser positivt på.
Sidan senast uppdaterad: den 2 februari 2024