Det är oerhört viktigt att dricksvattnet vi får i oss håller hög kvalitet för att vi ska hålla oss friska. Många permanent- och fritidsboende hämtar vatten från enskilda brunnar och bör då kontrollera ditt vatten vart trejde år.  Både när det gäller eget dricksvatten och eget avlopp ska du vända dig till kommunens miljökontor. Där kan du få hjälp med frågor om tömning av ditt enskilda avlopp men också om du vill ha hjäp med att ta vattenprover. 

De kan också informera om det som är aktuellt i just ditt område.