Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Servicemeddelanden

Här hittar du aktuella servicemeddelanden inom kommunens olika områden. Det gäller bland annat planerade arbeten som görs av Bromölla kommun, Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), Oloftsröms kraft (OKAB). Du kan även läsa om större akuta händelser här eller få hänvisning till information på en annan plats.

Vi gör arbeten på kommunens mark

  • Bromölla kommun ansvarar för skötseln av kommunens gat- och parkmark, genom Kommunteknik. Vi hyr även in underentreprenörer för vissa arbeten, exempelvis asfaltering och snöröjning.
  • Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) är ett kommunalt el- och vattenbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier och vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri. Dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB levererar fjärrvärme till både offentliga och privata kunder.
  • Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett samägt driftbolag som sköter driften av vatten- och avlopps anläggningar i Bromölla.
  • Olofströms kraft (OKAB)

Underhållsarbete påverkar gatubelysningen i delar av Bromölla

Belysning1.png

[231201] Idag börjar Olofströms Kraft (OKAB) schakta på Smultronstigen, Hallonstigen, Lingonstigen och Alstigen. Detta gör man för att byta ut gamla kabelskåp och installera ny gatubelysning med nya fundament och belysningsstolpar.

Orsakerna till att arbetet genomförs är att nuvarande skåp, kablage och belysningsstolpar är utslitna och i behov av att bytas ut. Vi satsar dessutom på ett nytt belysningssystem i Bromölla kommun med LED-lampor i stolparna och möjlighet att kunna styra belysningen utifrån behov. I samband med dessa arbeten säkrar vi också upp elnätet så att det klarar hanteringen av elbilar, solceller med mera.

Denna investering ger en stor energibesparing för kommunen och vi får en utrustning som inte behöver bytas ut på många år. Behovet av underhåll är också betydligt mindre vilket vi ser positivt på.

Idrottsgatan och Björkstigen som är markerade i rött på kartan kommer förhoppningsvis att vara helt klara så att belysningen kan tändas igen i slutet av vecka 49. Detta område har genomgått samma uppgradering som nu påbörjas i det gulmarkerade området.

[231206] I kartan ovan är Storgatan blåmarkerad från Bangårdsgatan till strax efter Pyntvägen. Här har gatubelysningen varit släckt under en längre period men är nu tänd igen. 

 
Aspvägen/Östra gränd/Östergatan

Arbetet med att anlägga nya Aspvägen vid Östra gränd och Östergatan pågår. På Aspvägen planeras 10 nya tomter. Information om arbete som ska utföras kring Aspvägen, Östra gränd och Östergatan publiceras löpande.

Aspvägen.PNG

Bild på man i en lift som lagar en gatlampa

Felanmälan

Hittar du fel på platser som är kommunens ansvarsområden hjälper du oss genom att göra en felanmälan. Felanmälan - registrera ditt ärende direkt i systemet

Sidan senast uppdaterad: den 6 december 2023