Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Servicemeddelanden

Servicemeddelanden

Här hittar du aktuella servicemeddelanden inom kommunens olika områden. Det gäller bland annat planerade arbeten som görs av Bromölla kommun, Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). Du kan även läsa om större akuta händelser här eller få hänvisning till information på en annan plats.

Vi gör arbeten på kommunens mark

  • Bromölla kommun ansvarar för skötseln av kommunens gat- och parkmark, genom Kommunteknik. Vi hyr även in underentreprenörer för vissa arbeten, exempelvis asfaltering och snöröjning.
  • Bromölla Energi & Vatten (BEVAB) är ett kommunalt el- och vattenbolag som levererar nätöverföringen av el till både lägenheter och industrier och vatten till abonnenter från såväl lägenhet som industri. Dotterbolaget Bromölla Fjärrvärme AB levererar fjärrvärme till både offentliga och privata kunder.
  • Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är ett samägt driftbolag som sköter driften av vatten- och avlopps anläggningar i Bromölla.

Schaktarbete Alstigen, Hallonstigen och Lingonstigen

[231127] Olofströms kraft utför arbete med förläggning av nya lågspänningskablar, byte av kabelskåp, nya gatubelysningskablar samt nya fundament och stolpar med nya ledarmaturer. Gatubelysningen kommer att kopplas bort efterhand som arbete utförs och det nya kopplas in. Arbetet beräknas på 3-4 veckor men tidplanen är beroende av vädret. Om det forsätter att vara kallt kan tjäle i marken förhindra fortsatt arbete. 

Lingonstigen.PNG

Schaktarbete Ekstigen, Granstigen och Björkstigen 

[23-10-20] Med start vecka 42 kommer Olofströms kraft att arbeta med förstärkning av lågspänningsnätet, byte av kabelskåp samt förläggning av ny gatubelysningskabel med nya fundament och belysningsstolpar påbörjas vid Ekstigen, Granstigen och Björkstigen. Arbetet beräknas pågå under minst 5-6 veckor. Under tiden arbetet utförs är delar av gatubelysningen i början av Storgatan släckt.

Ekstigen.PNG

Schaktarbeten Björkstigem, Idrottsgatan, Löparegatan och Sergervägen

[23-09-23] Olofströms kraft utför arbete med förläggning av nya låg- och högspänningskablar, byte av kabelskåp samt ny gatubelysning längs Björkstigem, Idrottsgatan, Löparegatan och Sergervägen. De kommer också att byta transformatorstationen nere vid vändplanen vid Segervägen. Gatubelysningen kommer att kopplas bort efterhand som arbete utförs och det nya kopplas in. Arbetet startar i mitten/slutet av vecka 39 och beräknas på i ca 6 veckor. 

[231127] Arbetet på Idrottsgatan, Björkstigen öster om Storgatan och Segervägen är ca 2 veckor försenat på grund av att andra akuta arbeten har behövt prioriteras. Olofströms kraft hoppas vara klara vecka 50, men det är beroende av vädret. Om det forsätter att vara kallt kan tjäle i marken förhindra fortsatt arbete. 

Schaktarbete.PNG


Aspvägen/Östra gränd/Östergatan

Arbetet med att anlägga nya Aspvägen vid Östra gränd och Östergatan pågår. På Aspvägen planeras 10 nya tomter. Information om arbete som ska utföras kring Aspvägen, Östra gränd och Östergatan publiceras löpande.

Aspvägen.PNG

Bild på man i en lift som lagar en gatlampa

Felanmälan

Hittar du fel på platser som är kommunens ansvarsområden hjälper du oss genom att göra en felanmälan. Felanmälan - registrera ditt ärende direkt i systemet

Sidan senast uppdaterad: den 27 november 2023