Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Individ- och familjeomsorg

Socialt stöd i Bromölla kommun.

Det kan komma tillfällen då du eller din familj behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner, inte räcker till eller helt saknas, har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att den enskilde får sina behov tillgodosedda om de inte kan tillgodoses på annat sätt.

Du kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns och tillhandahålls sociala tjänster för den som bor eller vistas i kommunen och Kommunstyrelsens individ- och familjeomsorg är den verksamhet som ansvarar för att insatserna erbjuds den enskilde. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden är verksamhet och myndighetsutövninginom följande verksamhetsområden:

  • Utrednings- och behandlingsarbete för barn/ungdomar samt deras föräldrar.
  • Socialbidrag (försörjningsstöd)
  • Missbruksvård
  • Familjerättsligt arbete
  • Tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker samt tillsyn av densamma.
  • Tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak.
Sidan senast uppdaterad: den 21 februari 2023