Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Ukraina och läget i omvärlden

Ukraina och läget i omvärlden

Här har vi samlat information och länkar om omvärldsläget, vart du kan vända dig för att kunna hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro.

Kriget i Ukraina - en överblick

Flera svenska myndigheter har samlat bra information. Krisinformation.se ger en bra helhetsbild.

Om kriget i Ukraina (Krisinformation.se) 

Skydd och asyl för personer från Ukraina

Det finns mycket information kring skydd, uppehållstillstånd och asyl för personer från Ukraina hos den ansvariga myndigheten Migrationsverket.

Vad gäller för flyktingar som kommer från Ukraina (Migrationsverket)

Länsstyrelsernas sida Informationsverige.se har vägledning för den som är ny i Sverige.
Webbplatser finns på flera språk (inte ukrainska, men ryska finns tillgängligt).
Till Informationsverige.se

Hur du som frivillig kan hjälpa

Viljan att hjälpa är stor och många engagerade hör av sig till kommunen med frågor om hjälp till drabbade med bostad, kläder eller andra förnödenheter. Det är oerhört glädjande. Bromölla kommun kan dock inte vara behjälplig i att koordinera eller samordna frivilliga. Vi samordnar inte heller någon insamling av kläder. Men det kan finnas frivilligorganisationer eller privatpersoner som gör det. 

Vi hänvisar istället till civilsamhällets aktörer. Frivilligorganisationerna har egna kanaler för sin information om behov av volontärer. Det pågår också många privata initiativ för akut hjälp.

Exempel på organisationer som hjälper Ukraina

Rädda barnen (Länk till annan webbplats).

Radiohjälpen (Länk till annan webbplats).

Läkare utan gränser (Länk till annan webbplats).

Röda korset (Länk till annan webbplats).

Sverige för UNHCR (Länk till annan webbplats).

Svenska kyrkan (Länk till annan webbplats).

Boende till flyktingar

Migrationsverket ansvarar för flyktingarnas boende och begär hjälp från Bromölla kommun när det behövs. Vi arbetar med detta och uppdaterar informationen efterhand.

Migrationsverket erbjuder asylsökande och massflyktingar en boendeplats och ekonomiskt stöd.

Migrationsverket upphandlar just nu bara större fastigheter med minst 30 sängplatser i varje.
Läs mer om upphandlingen här 

 

Region Skånes vård till personer som flytt från Ukraina

Till 1177 Vårdguiden

Vad kan jag göra som privatperson?

Följ nyhetsuppdateringarna och se till att du och din omgivning mår bra. Prata med barn och äldre som kanske är extra oroliga.

Var källkritisk till uppgifter från nätet. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Passa på att se över din hemberedskap. Här finns några bra länkar till ytterligare kunskap.

Vad kan jag göra som privatperson? (Krisinformation.se) 

Så kan du förbereda dig för kris (MSB) 

Hantera din oro (Röda Korset)

Prata med barn (Krisinformation.se) 

Skyddsrum

Många har frågor kring skyddsrum och hur man hittar ett sådant vid en eventuell kris. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrumsplaneringen och varje fastighetsägare ansvarar för att hålla sitt eget skyddsrum i skick. På MSB:s hemsida finns mer detaljer och en karta över skyddsrummen i Sverige.

Om skyddsrum (MSB)

VMA-tutan Hesa-Fredrik

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas fyra gånger om året.
Läs mera om VMA här

Så här jobbar Bromölla kommun

Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns. Exempel på yttre påverkan har tidigare varit pandemin och för närvarande det krig som pågår inom Europas gränser.

I Bromölla kommun arbetar vi ständigt med krisberedskap och totalförsvarsplanering. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i Ukraina och vår övriga omvärld, deltar i regional och nationell samverkan, analyserar möjliga konsekvenser för vår organisation och organiserar oss internt. Exempel på möjliga konsekvenser är informationspåverkan, cyberattacker, störningar i försörjning av varor och tjänster och en ökad migration till Sverige.

Information till dig som är företagare

Information till Skånska företag angående kriget i Ukraina - Invest in Skåne
Information till skånska företag angående kriget i Ukraina | Invest in Skåne

Kriget i Ukraina - Business Sweden
Kriget i Ukraina - Business Sweden

Bromölla hjälper Ukraina - Facebook
Bromölla hjälper Ukraina - Facebook

Kontakt

Sanja Vojnikovic
Säkerhetsskyddschef
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 april 2022