Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Medborgarlöfte 2020-2021

Den 4 september 2020 undertecknades Medborgarlöfte 2020-2021 av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jenny Önnevik och lokalpolisområdeschef Louise Englund. Medborgarlöftets målsättning är att minska brotten och öka tryggheten. Här hittar du medborgarlöftet i sin helhet.

Medborgarlöfte

Målsättningen med medborgarlöftet är att minska brotten och öka tryggheten för människor som bor, verkar och vistas i Bromölla kommun.

Avtalsperiod

Medborgarlöfte gäller under perioden 2020-07-01 - 2021-12-31.

Aktiviteter


Polisen:

Polisiär närvaro i Bromölla kommun
Polisens närvaro ska präglas av en flexibel arbetsmetodik där synlig närvaro kan kombineras med ett riktat agerande mot individer/ platser som upplevs som otrygga eller är brottsutsatta. Även fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolorna och andra ungdomsmiljöer.

Trafiksäkerhetsarbete
Genom aktiva åtgärder verka för en tryggare trafikmiljö i kommunen. Exempelvis genom trafikkontroller på platser som allmänheten tipsar om, underrättelsestyrt trafiksäkerhetsarbete.

Kommunen:

Skolsäkerhet
Ska fortsätta utveckla det systematiska trygghetsskapande arbetet i skolmiljön.


Polisen/ Kommunen ska gemensamt:

  • Utveckla gemensamt lägesbildsarbete.
  • Utveckla det gemensamma kommunikationsarbetet.
  • Utveckla gemensamt ANDTS-arbetet (arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)
Sidan senast uppdaterad: den 14 oktober 2020