Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Foto: Thomas Henrikson, MSB

Beredskap

Alla som kan, ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris. 72-timmarsbudskapet är en inriktning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB). Det krävs en beredskap hos alla medborgare för att klara detta krav.

Det finns en grundprincip i vårt samhälle som innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den gäller även när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Resurserna kommer inte att räcka till alla samtidigt utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade. Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning.

Att klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst 72 timmar, tre dygn, är ett minimum. Ju bättre förberedd du är desto bättre kommer du att klara en besvärlig vardag och desto större blir möjligheten för dig att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Det viktigaste med 72-timmarsbudskapet är att få var och en att reflektera. Hur klarar du och din familj att samhällets normala service och tjänster inte fungerar? Att bli riskmedveten är första steget till handling.

Krisberedskapsveckan - en tid att fundera

För att öka medborgarnas riskmedvetenhet anordnar MSB en årlig krisberedskapsvecka. Då ska kommunerna, som står närmast medborgarna och har ett stort informationsansvar, genomföra olika aktiviteter för att uppmärksamma invånarna på lokala hot och risker och hur de kan förbereda sig om något skulle hända.

Fokus ska ligga på händelser som innebär svåra störningar i samhället, till exempel omfattande elavbrott, översvämningar och påverkan av naturkrafter som vind eller snö.

Kontakt

Jourhavande räddningsledare
0709-17 10 50

Räddningstjänsten
Fågel Fenix väg 1
Box 18, 295 21 Bromölla
0456-82 20 00 vx
0456-276 00 (fax)
raddningstjansten@bromolla.se

Sanja Vojnikovic
Säkerhetsskyddschef
0456-82 26 56
(SMS 0708-27 75 42)
sanja.vojnikovic@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2023