Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper/vårdar en närstående eller vän som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan orsak behöver din hjälp och stöd. Vi erbjuder också samtalsstöd.

Att hjälpa/vårda en närstående är en ansvarsfull och många gånger ensam uppgift. Den som hjälper/vårdar en närstående glömmer ofta sina egna behov och kan komma i situationer som kan vara svåra att hantera.

Det kan kännas bra att få prata med någon annan som är i samma situation och ge varandra tips och stöd. Vi har samtalsgrupper för anhöriga under året. Du som är intresserad kan kontakta anhöriglotsen.

Vi erbjuder dig

 • Råd, stöd och information
 • Att få hjälp med att reda på vart och vem du vänder dig till med dina frågor
 • Individuella stödsamtal per telefon eller personligt möte
 • Samtalsgrupper
 • Temacaféer
 • Nätverk Demens

Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt.

Följande insatser kan beviljas till din närstående

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamheten Stjärnan
 • Hemsjukvård
 • Hjälp i hemmet
 • Korttidsboende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Växelboende

Det är kommunens biståndshandläggare som gör bedömning, utreder behov och fattar beslut om den enskildes rätt till insats. Ett undantag är hemsjukvård som beslutas av hemsjukvårdspersonal.

Inbjudan till samtalsgrupp för anhöriga

Du som är anhörig kan vara livskamrat, barn, syskon, förälder eller nära vän till någon person med långvarig sjukdom, demenssjukdom eller någon annan funktionsnedsättning. lanerad start för samtalsgrupperna är i februari 2023. Träffarna har inget satt startdatum utan startar när det finns en grupp på 5-8 deltagare.

Inbjudan till samtalsgrupp för anhöriga


Anhörigstöd i kommunen

Anhörigstödet har öppet mån-fre 7-15.30 och finns på Drejarens dagcentral.

Gunilla Karlsson, anhöriglots, 0456-82 22 80
Demenssjuksköterska, 0456-82 23 42
Bromölla kommuns växel, 0456-82 20 00

Sidan senast uppdaterad: den 14 februari 2023