Kommentera image/svg+xml Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt
Feriearbetare

Information till dig som blir erbjuden feriearbete

Det är mycket viktigt att du läser igenom all information på den här sidan och skickar in de handlingar vi behöver, i rätt tid. Annars kan du förlora din erbjudna plats.

Blanketter och svar skickas hem till dig

Ett skriftligt besked skickas hem till dig senast den 28 mars där vi berättar om du blir erbjuden feriearbete eller inte. Blir du erbjuden feriearbete framgår det vilken period du ska arbeta, var du blivit erbjuden feriearbetsplats och kontaktuppgifter till din handledare på feriearbetsplatsen.

På svarsblanketten ska du ange om du tackar ja eller nej till ditt erbjudna feriearbete. Tänk på att både du och din målsman ska skriva under blanketten.

Med hänsyn till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” måste du som tackar ja till feriearbete i Bromölla kommun besvara frågan om du har något annan anställning under samma period som du erbjuds feriearbete.

Svara oss oavsett om du tackar ja eller nej
Det är viktigt att du svarar på erbjudandet oavsett om du tackar ja eller nej. Tackar du nej till det erbjudna feriearbetet kan Bromölla kommun inte erbjuda dig någon alternativ plats.

Beställ utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister

Tackar du ja till ditt erbjudna feriearbete ska du så fort som möjligt beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister "Arbete inom skola eller förskola (442.5)".

Klicka på länken ovan och logga in med din e-legitimation. Fyll i efterfrågade uppgifter. När du har skickat in din ansökan om utdrag får du en bekräftelse till den e-post som du angav i ansökan. Har du ingen e-legitimation finns ansökan i blankettform att hämta i kommunhusets reception. Fyll i och underteckna blanketten. Ta en bild av den undertecknade blanketten och bifoga den i ett e-postmeddelande till: registerutdrag@polisen.se

Utdraget är kostnadsfritt att beställa. När du får brevet med utdraget från Polismyndigheten har du rätt att öppna brevet och ta del av informationen, innan du skickar in utdraget till kommunen.

Det tar ungefär 2 veckor för Polismyndigheten att handlägga din ansökan. Alla som erbjuds feriearbete måste skicka in utdrag ur belastningsregistret till kommunen innan vi kan skriva anställningsavtal och du kan börja ditt feriearbete.

Anställningsavtal

Tackar du ja till ditt feriearbete och har skickat in utdrag från belastningsregistret kommer du efter den 18 april att få hemskickat två anställningsavtal. Du ska skriva under det ena och skicka tillbaka till kommunen. Det andra behåller du själv, det är ditt anställningsbevis.

Din lön

Feriearbetet är en timanställning. Lönen är 70 kr/timme, du får lön för de timmar du arbetar. Semesterersättningen är inräknad i lönen.

Lön för feriearbete utbetalas vid olika tidpunkter beroende på vilka veckor du arbetar. När du slutat ditt feriearbete, ska du och din handledare på arbetsplatsen skriva under din tjänstgöringsrapport och sen skicka till lönekontoret direkt. Därefter utbetalas din lön så fort det är möjligt.

Anmäl det konto du vill ha lönen insatt på via blanketten ”Anmälan om löneutbetalningssätt”, som du får tillsammans med anställningsavtalen. Har du inte något bankkonto kan du få din lön utbetald via en sparbanksutbetalning som skickas hem till dig med post. Det kostar inget extra för dig, men det tar längre tid än om du öppnar ett lönekonto hos en bank.

Skatt

Tjänar du mindre än 22 208 kr under 2023 kan du ansöka om att slippa betala skatt. Tillsammans med anställningsavtalen, skickar vi ett intyg SKV 434 från Skatteverket, som du ska fylla i. Glöm inte att skriva under intyget innan du skickar eller lämnar det till kommunen. Om du inte skickar in ansökan görs det automatiskt avdrag för skatt på din lön.

Om du beräknar att tjäna mer än 22 208 kr under året, ska du inte lämna in intyget. Då kan du istället kontakta Skatteverket eller läsa på Skatteverkets webbplats om du har rätt till andra skatteavdrag.

Anställningstid

Din ferieanställning löper över två eller tre veckor under veckorna 25-31. Fördelning av platserna sker med lottdragning, därefter matchas platserna till de som blir erbjudna feriearbete.

Arbetstid

Din maximala arbetstid är 30 timmar/vecka. För den som feriearbetar på Bromöllalägret är arbetstiden maximalt 40 timmar/vecka. Du arbetar måndag-fredag, inga helger eller kvällar och har 30 minuters obetald lunchrast varje dag.

Försäkring

Som feriearbetare omfattas du av kommunens olycksfallsförsäkring.

Arbetsmiljöregler

För barn och ungdomar finns det särskilda regler för arbetsuppgifter och arbetstider. Läs gärna broschyren från Arbetsmiljöverket "Så får barn och ungdomar arbeta".

Rökfri arbetstid

Bromölla kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Kontakta din arbetsplats

Det är viktigt att du själv kontaktar din arbetsplats i god tid innan du ska börja feriearbeta. Fråga exempelvis om vilka arbetsuppgifter som kan ingå i feriearbetet, dina arbetstider, om du ska ha mat och oömma kläder med dig, var du ska möta upp första arbetsdagen och annat som du undrar över.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan arbeta, ska du ringa din handledare på feriearbetsplatsen och meddela det. Du får ingen lön för timmar eller dagar med frånvaro.

Viktiga blanketter

Du som tackar ja ska skicka/lämna in:

  • Svarsblankett (kommunen tillhanda senast den 18 april).
  • Utdrag ur belastningsregistret så snart du fått det från Polismyndigheten.
  • Anställningsavtal (skriv under det ena och skicka tillbaka till kommunen omgående). Skickar du inte in det så kan inte löneavdelningen betala ut din lön.
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (till kommunen).
  • Anmälan om löneutbetalningssätt (lämnas till Ivetofta Sparbank).

Inkommer din svarsblankett efter den 18 april förlorar du din plats. Tackar du nej till din plats ska du endast skicka in svarsblanketten.

Skicka dina handlingar till

Bromölla kommun
Feriearbete
Box 18
295 21 Bromölla

Du kan även lämna dina handlingar i kommunens brevlåda utanför huvudentrén på Storgatan 48 eller lämna personligen i receptionen under kommunhusets öppettider måndag-torsdag 7.45-16.30, fredag 7.45-16.

Kontakt

Patrik Nilsson
Arbetsledare Bryggan
0456-82 26 08
(SMS 0709-17 10 97)
patrik.nilsson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2023