Musikskolan

Musikskolans skolorkester

Publicerad: 22 mars 2024, kl. 12:04

Likvärdig kultur för alla elever

Vi har besökt årskurs tre i Näsums skola där eleverna under fyra veckor repeterar med musikskolans skolorkester. Skolorkestern är en del av musikskolans satsning för att skapa likvärdig kultur för alla kommunens elever och ge dem möjlighet att prova olika konstuttryck. I årskurs ett får eleverna lära sig digitalt skapande genom att jobba med film, musik och animeringar. I årskurs två medverkar de i tvåornas kör som genomför en pampig konsert med kör och orkester och i årskurs tre får eleverna möjlighet att prova antingen stråkinstrument eller blåsinstrument.

Skolorkester i årskurs tre

Musikskolans skolorkester erbjuds alla kommunens elever i årskurs tre. Eleverna får besök av två musikpedagoger från musikskolan under en månads tid. Pedagogerna tar med instrument som lämnas kvar under spelperioden på skolan. Hälften av eleverna i årskurs tre får prova stråkinstrument och den andra halvan provar att spela blåsinstrument. Projektet startades upp av musikpedagoger inom blåsinstrument för cirka 10 år sedan och utökades sedan med musikpedagoger inom stråkinstrument för ca 3 år sedan.

Positivt mottagande

Musikpedagogerna Linda Majak och Patrik Olsson berättar att man ser en positiv trend i denna satsning. Det ger fler anmälningar in till musikskolan och orkesterverksamheten är starkare tack vare detta. Linda Majak lyfter också att man skapar bra relationer med eleverna genom musiken och att musikpedagogerna får möjlighet att träffa eleverna vid flera olika tillfällen under deras skolgång.

Både Linda Majak och Patrik Olsson är också noga med att lyfta fram hur väl mottagna de blir på skolorna. Pedagoger är mycket positiva och välkomnande. Att eleverna också är nyfikna och spelglada gör att detta är ett trevligt sätt att jobba på.

Läs mer om musikskolans verksamhet

Sidan senast uppdaterad: den 26 mars 2024
Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt