Vi är ditt lokala elnätsbolag

Vi arbetar varje dag för att ge dig den kraft och energi du behöver. Det kan kännas tryggt att veta att så gott som alla våra kablar ligger under jord och att avbrott därmed är väldigt sällsynta hos oss. Vi är mycket stolta över vårt driftsäkra nät! 

Vi samarbetar med Olofströms Kraft AB, något som innebär att vi har bemanning dygnet runt om något oväntat skulle inträffa.

En del av den svenska elmarknaden

Den svenska elmarknaden gör det möjligt för dig att fritt fram välja vilket företag du vill som leverantör av din el. Däremot kan du inte välja bort oss som distributör av elen om du bor i Bromölla tätort - då är du knuten till oss tack vare din geografiska plats. Vi är en del av Bromöllabolagen vilket innebär att vi ägs av alla Bromöllabor och vi hoppas att du ska känna dig trygg med att vi levererar det vi lovar - el och energi till dig varje dag.

Priset på elmarknaden påverkas av många faktorer - allt från årstidernas skiftningar med ljumma vindar eller krispig luft, till råvarupriser, valutakurser etc. Alla elhandelsbolag köper sin el på elbörsen, som kallas Nord-Pool, och priset styrs av tillgång och efterfrågan, konjunktur och driftstörningar. 

Din nya elmätare

Din nya elmätare

Under våren 2023 kommer en underentreprenör till Bromölla Energi & Vatten påbörja arbetet med att byta ut befintliga elmätare hos våra kunder. Hydrostandard Mätteknik Nordic genomför själva installationen och tillhandahåller en kundtjänst under arbetet med mätarbytet. Här kan du även läsa mer om hur mätaren fungerar och vad de olika knapparna på din elmätare betyder

Syftet med bytet

Syftet med bytet

Varför byter vi elmätare? - Den 1 november 2018 införde Sveriges regering och energimyndigheten nya funktionskrav på elmätare, som gäller från och med den 1 januari 2025. Dessa krav innebär bland annat att alla elmätare ska kunna säkerställa korrekta insamlingsvärden samt vara fjärravlästa. År 2040 kommer vi att använda ungefär 30% mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor, utan smartare sätt att använda elen på. Tillsammans kommer vi att kunna skapa ett smartare, mer hållbart samhälle med hjälp av den här tekniken.