VA-taxa 2024

I Bromölla är verksamheten kring vatten och avlopp helt avgiftsfinansierad, vilket betyder att den inte finansieras av skattemedel. VA-verksamheten lyder under Kommunallagens självkostnadsbegrepp och är därmed inte vinstdrivande. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift (VA-taxa) används till att producera vårt goda dricksvatten men också till att underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten och ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

VA-taxan består av två olika delar:

Anläggningsavgiften 

 

Brukningsavgiften

En engångsavgift som betalas när du ansluter en fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet.   En avgift som faktureras löpande och som är uppdelad i två delar - en fast årsavgift och en rörlig kostnad som vi räknar ut beroende på hur mycket vatten du använder respektive hur mycket spillvatten du producerar.

 

Fast avgift (normal villa)

 

Rörlig avgift

6703:-/år   26,50:-/m3

 

På följande länk kan du ta del av hela VA-taxan: VA-taxa 2023.pdf